Arkivbildare: AB CARL SÄRENHOLMS VERKSTADSKLUBB

Grunduppgifter

AB CARL SÄRENHOLMS VERKSTADSKLUBB
749
1932 - 1978
Eskilstuna
  • - - ---
En verkstadsklubb fanns under 1900-talets första årtionden. Den omnämns i en odaterad list i Järn- och Metallarbetarefackföreningens avd. 23 i Eskilstuna arkiv, volym D2:1. Eljest saknas alla handlingar från denna tid. Den 6 maj 1932 tar man upp klubbens verksamhet igen efter att ha varit nedlagd i 10 års tid. År 1977 beslöt företaget att göra praktisk fusion med Nickelbolaget fr.o. m. den 1 januari 1978. Verkstadsklubben beslöt i anledning härav den 23 februari 1978 att lägga ner sin verksamhet och uppgå i Nickelbolagets verkstadsklubb. Se dess arkiv.

Placering

7

Länkar

Det finns inga länkar