Arkivbildare: HERMELINSKA SLÄKTFÖRENINGENS ARKIV. KONSTNÄREN M.M. OLOF HERMELINS SAMLING

Grunduppgifter

HERMELINSKA SLÄKTFÖRENINGENS ARKIV. KONSTNÄREN M.M. OLOF HERMELINS SAMLING
773
1827 - 1913
Råby Rekarne
  • - - ---
Inledning. Friherre Olof Hermelin föddes på Gripenberg i Småland den 8 feb. 1827. Efter militärutbildning deltog han 1848 som officer i Västgöta Dals regementeskommendering till Fyn vid Danskarnas krig mot tyskarna. Hermelin tog avsked 1851, gifte sig 1852 med Lucie Liljenstolpe och flyttade till Österby gård i Råby Rekarne socken i norra Södermanland. Där stannade han i mer än 40 år. Vid omkring 80 års ålder byggde han och sonen Tryggve Olofsborg vid Värtan nära Stockholm. Olof Hermelin avled den 3 dec. 1913. Bland sådant, som avsatt rikliga spår i samlingen på stadsarkivet, kan nämnas: 1. Undersökning, beskrivning och anteckningar av fornminnen, kyrkoinventarier m m i framför allt Södermanland under 1860- och 70-talen på uppdrag av Kungl. vitter- hets-, historie- och antikvitetsakademien. Koncept i ESA (orig i ATA). 2. Upptecknande av sägner, folksagor och skrock. 3. Författarskap: dramatiska arbeten (ex Peder Rank och hans fästmö), person- historiska och lokalhistoriska arbeten, pamfletter m m . 4. Föredrag i aktuella frågor (försvar, politik, måleri m m ). 5. Konstnärlig verksamhet: landskapsmåleri m m. 6. Korrespondens (med kulturpersonligheter, släkt, vänner och mottagare av hans mecenatskap). Fornforskare, författare, konstnär, försvars- och fosterlandsvän är några epitet som kan ges Friherre Olof Hermelin. Samlingen har deponerats i ESA av Hermelinska släktföreningen. BREVSKRIVAREREGISTER (till serierna E1 och E2) Brev till Olof Hermelin (och hans maka Lucie) E1 E2 A. 1882 13/2, 1895 30/11 1907 2/6 1897 9/1, 27/1, 29/10, 1898 5/1, 22/3, 27/3, 1899 5/3, 1901 13/1, 20/1, 22/12, 1905 4/6, 8/7, 1907 25/12, 1908 27/12, 1909 4/12, 22712, 1910 30/11 Adéle 1898 29/1 Adolf 1902 6/8 1908 16/2, odat. Agnes 1897 7/2, 1902 6/8, u.å. Albert 1902 6/8, 1907 8/2 Alice 1902 6/8 Amélie 1902 6/8 1908 16/2 Ann 1863 2/7 Anna 1897 8/2, 1898 8/2, 8/2, 1908 17/2 1902 6/8, 1906 21/5, 1908 8/2, 1909 9/2, 1910 8/2 Annie 1898 7/2 Ansgar 1902 16/5, 6/8 Aug. 1853 26/6, 30/7, 1860 1904 25/11 1/12, 1897 12/4 Augusta 1874 14/12, 1889 10/10, 1904 26/10, 1905 6/2, 1893 30/11, 1894 22/12, 14/12, 1901 5/1, 6/2, 1895 7/1, 7/2, 19/5, 7/2, 1907 27/1, 7/2, 1896 6/2, 28/3, 1897 17/4, 8/10, ?/?, 1908 16/2 5/2, 9/2, 2/5, 1898 6/2, 27/3, 1899 17/11, 1901 3/12, 1902 26/2, 16/10, 26/11, 1904 6/2, 1906 30/8, 1907 19/6, 3/9, 18/12, 1898 6/2, 19/4, 8/6, 11/9, 26/11, 1909 3/2, 1910 7/2, u.å. Axel 1859 23/2, 1871 ?/4, 1873 1896 13/12, 1904 27/12, 21/3, 1878 9/11, 1880 28/7 1905 15/4, 1906 26/12, 19/9, 25/9, 17/12, 1896 1908 16/2, 1910 15/8, 8/5, 1902 11/4, 6/8, 1906 1911 2/7, 1912 13/1 5/8, 26/8, 1909 19/1, 8/11 Axel Erik Odat. Barbro 1902 6/8 Bengt Odat. Britta 1902 6/8 1906 30/1, 1913 26/3 Carin Odat. Carl 1842 31/7, 1871 31/8, 1873 19/1, 1866 30/5, 1874 18/7, 20/2, 6/4, 7/4, 1877 15/2, 1878 1905 6/2, 1908 17/2, 30/7, 1882 17/7, 1884 15/5, 1/6, 1910 14/8, 1911 20/12, 21/11, 22/11, 27/11, 5/12, 8/12, 1913 25/1, 7/2 16/12, 20/12, 24/12, 27/12 1885 5/1, 7/1, 9/1, 14/1, 16/1, 21/1, 31/1, 7/2, 10/2, 18/2, 21/2, 4/3, 11/3, 21/3, 31/3, 5/4, 8/4, 15/4, 21/4, 29/4, 6/5, 10/5, 31/5, 15/6, 16/6, 17/6, 18/6, 18/6, 24/6, 26/6, 30/6, 19/7, 1887 21/6, 1895 1/1, 17/3, 8/6, 1898 18/12, 1899 6/2, 1902 6/8, 18/12, 1907 17/9, 13/11, 1908 8/2, 1909 9/1, 19/1, 6/2, 8/11, 1910 7/1, 5/12, 1911 3/1, u.å. Caroline 1898 7/2 1880 12/1 Charlotte 1898 6/8 C. O:sson 1887 3/6 David 1848 11/5, 1849 29/1, 28/8, 1874 11/10, 1876 11/1, 1894 21/7, 8/9 Ebba 1842 30/3, 1844 20/11, 1847 7/12, 1905 6/2, 1906 5/1, 7/2, 25/12, 1848 19/2, 7/3, 11/3, 21/5, 1907 7/1, 7/2, 10/7, 14/6, 12/7, 19/7, 5/8, 11/8, 2/9, 1908 16/2, 1912 8/2 26/9, 30/9, 6/10, 14/10, 18/11, 1849 30/6, 24/11, 1852 4/3, 24/3, 6/4, 13/6, 1853 1/7, 27/8, 1858 3/3, 24/4, 1/6, 7/7, 13/7, 6/8, 1859 25/3, 5/4, 26/4, 24/5, 16/9, 7/10, 1860 3/2, 23/3, 30/3, 24/8, 1861 17/5, 3/9, 10/12, 1862 17/7, 1866 18/1, 22/2, 12/3, 11/12, 1867 20/1, 1869 19/8, 1870 4/2, 16/2 15/4, 25/4, 10/6, 22/8, 30/9, 21/10, 19/12, 25/?, 1871 11/1, 5/3, 6/5, 12/5, 22/5, 26/5, 7/6, 1872 22/3, 1/9, 27/10, 1873 24/1, 20/2, 26/2, 10/3, 18/5, 1874 17/9, 2/10, 12/10, 31/10, 24/12, 1875 1/1, 12/1, 31/5, 5/7, 31/7, 25/9, 10/10 1877 2/5, 1878 6/3, 24/8, 23/10, 1/12, 1879 4/5, 10/5, 16/6, 1897 25/7, 1906 15/4, 1907 8/2, 1910 9/10, u.å. Edvard 1849 24/7, 25/12, 1850 2/2, 19/4 1908 16/2 1878 19/5, 26/7, 1897 10/1, 1898 6/2, 18/3, 13/4, 1902 5/8 Edvine 1902 6/8 Elias 1902 6/8 1908 18/2 Elin 1886 21/5, 26/5, 1881 31/3, 1908 21/2, 26/3 1908 3/8, 1909 27/12, u.å. 1911 20/4 Elisabet 1900 30/12, 1901 26/2, 1908 16/2 1902 5/8, 1910 8/2 Elise 1899 6/2, 1908 8/2, 1909 6/2 1908 17/2 Eric 1896 4/4, 5/4, 1904 8/2 1905 22/4 Ernst 1889 19/4, 1900 12/12, 1902 6/8 1911 26/1, 4/5 Eugenia 1850 30/10, 1894 8/12, 1896 30/12 Evert 1902 6/8, 1903 23/8 Fabian 1902 6/8 Fanny 1902 6/8 Filip 1902 6/8 Gustaf 1897 8/2, 1902 6/8 Gösta 1897 8/2, 1902 6/8, 1910 15/2 1913 8/2, odat. Hanna 1902 6/8 1908 24/2, 1912 14/2 Harriet 1902 6/8 Hedda 1902 6/8 Helfrid 1898 6/2, u.å. 1908 21/3, 27/3 Hildegard 1902 19/9 1910 26/5 Honorine 1897 8/2, 1902 6/8 Ingeborg 1902 6/8 1908 16/2 Ingrid 1902 6/8, 1904 3/1, 1910 10/1 1908 18/2 J. 1873 29/3 Jane 1902 6/8 Josef 1897 8/2, 1902 6/8, 1907 11/2, 1908 16/2 1908 3/1, 1909 9/2, 18/10 Karin 1902 6/8, 1907 12/10, ?/?, 1908 22/12 Knut 1876 21/10, 1902 6/8, 1907 13/12, 1910 10/1 Lisa 1898 23/1, 1899 16/5 Lotten 1899 30/9, 1902 6/8, 1910 8/2 1908 19/2 Lucie 1850 7/10, 1852 21/1, 26/4, 1877 20/4, 12/5, 1853 25/4, 6/7, 1862 16/10, 1881 21/3, 1873 29/1, 6/2, 14/2, 20/2, 26/2, 1904 17/4, 23/4, 4/5, 19/8 7/3, 22/3, 27/3, 6/4, 7/4, 15/4, 1907 18/6 28/4, 1/5, 12/5, 28/5 1877 24/3, 1878 8/6, 1886 29/5, 1895 2/12, 1896 28/7, 8/10, 19/10, 1898 18/1, 12/5, 1900 18/5, 19/5, 26/5, 5/11, 15/11, 21/11, 21/?, 1901 9/3, 4/6, 24/6, 17/6, 3/7, 1902 13/6, 16/6, 24/6, 7/11, 30/11, 1903 15/3, 6/5, 24/5, 15/9, 14/11, 1904 15/6, 1906 9/3, 14/3, u.å. Ludvig (Ludde) 1899 16/5, 21/10, 1908 22/12 Lydia 1873 19/12, 1895 31/12, 1899 25/3 M. 1895 14/2, 1909 22/10 Magnus 1876 2/1 Margareta 1908 22/12 1908 27/3 Marie 1902 6/8 1904 6/9, 1906 7/2 Mathilda 1900 6/12, 12/12 1906 22/12, 1907 20/1, 27/2 Max= 1842 31/7, 1898 28/1, 7/2, 1876 21/9, 5/10, 13/10, Maximiliam 30/3, 29/4, 1900 30/12, 13/10, 9/11, 1880 17/3, 1904 16/2, 1907 1/4, 10/12, 15/12, 1881 22/2, 4/5, 1908 8/2, 20/12, 24/7, 23/9, 1908 24/3, 1910 7/2, 8/2 25/3, 1910 7/8, 1911 26/1, 4/8, 4/12, 18/12 Märta 1898 7/2, 1900 30/12, 1907 4/4, 1908 16/2, 25/3, 1903 28/12, 1907 20/10, 10/12, 1910 13/5, 3/6, 7/8, 1908 20/12, 1910 7/2, 3/4 1911 4/8 Nancy 1902 6/8 Nestor 1895 13/1 Nisse 1898 24/1 Olof 1852 24/3 Otto 1900 30/2, 1902 6/8, 1908 16/2 1907 4/9, 1908 14/2, 1909 7/2, 1910 16/1 Richard 1897 8/2, 1899 1/10, 1908 19/2 1902 6/8, 1910 8/2 Robert 1898 22/11 1906 30/1 Rudolf 1902 6/8, 1907 8/2 S. 1850 29/1, 1873 27/2 1874 12/2 1874 12/10, 1875 1/1, 1878 13/2, 17/8, 1887 13/6, 1895 20/10, 2/11, 1900 27/7, 1902 28/2 Sigge Augustin 1905 10/5 Sigrid 1898 20/12, 1899 20/3, 1906 21/12, 1907 2/2, 1907 22/11 11/3, 2/5, 1908 15/2, 1913 ?/? Stina 1910 17/1 1908 16/2 Svea 1908 16/2 Sven 1873 15/4, 1898 8/2, 1908 17/2 1902 6/8, 1908 8/2, 1909 9/2, 1910 8/2 Syrena 1902 6/8 Th. 1910 3/6 Thorsten 1902 6/8 Thyra 1902 6/8 1905 14/4 T.O. 1871 15/6, 27/6 Trygve 1873 18/3, 1881 7/4, 18/6, 28/6, 1876 15/9, 24/9, 1/10, 1886 30/9, 9/10, 11/10, 7/11, 13/10, 23/10, 9/11, 15/11, 10/11, 7/12, 18/12, ?/?, 1888 29/10, 28/11, 7/12, 1877 30/1, 1894 21/1, 1896 8/6, 1900 25/7, 8/2, 23/2, ?/3, 1/3, 9/3, 1902 26/11, 1908 27/11, ?/11, 23/3, ?/4, 5/4, 16/? ?/?, 1909 8/11, u.å. 1878 11/4, 1879 13/10, 19/10, 22/10, 30/10, 7/11, 13/11, 21/11, 27/11, 2/12, 1880 5/1, 20/2, 23/2, 26/2, 5/3, 12/3, 24/3, 1/4, 18/4, 30/4, 9/5, 16/5, 31/5, 10/6, 23/9, 5/10, 29/10, 5/12, 11/12, 1881 12/1 21/1, 25/2, 4/3, 15/3, 4/5, 13/5, 13/6, 28/6, 1884 2/9, 1908 30/3, 1911 27/12, Odat. Tulla u.å. Viktor 1897 8/2, 1902 6/8, 1909 8/2 1908 18/2 Wilhelm 1900 24/12, 1909 14/2, 1910 8/2 Wincent 1908 28/5 Yngve 1891 30/12, 1902 6/8, 1906 21/5 1908 17/2 FRÅN PERSONER FÖR VILKA ENBART FÖRNAMN FINNS Namn E1 E2 Artur 1901 1/11 Astrid 1894 31/12 Berta 1896 6/2 Blenda 1892 3/6 Carl von 1911 12/2 Elisabeth 1904 31/7, 24/? Erik S? Odat. Gunnar 1910 4/7 Gustava 1908 18/10, 3/12 Henrik 1901 21/10 Henry 1910 20/12 Isak 1903 15/3 J.A. 1895 13/3, 28/5, 1896 17/2 Jakob 1896 6/2 Jaqueline 1904 22/9 Jonas Emil 1890 9/3 K. Estrid 1883 7/8 Ludwig 1899 2/9, 1908 22/12 Maja 1896 15/7 Maria 1913 24/2 Nina 1891 14/12 Pehr 1903 15/3 R. Laura 1898 5/8 Sophia 1902 2/8 Sophie 1852 11/7, 1882 14/7, 1883 22/4, 1898 13/4 Thomas J.T. 1876 13/10, 2/11, 1880 1/6, 1883 ?/? Tullan 1909 ?/12 Odat. Usimu J. 1885 12/6 Vendela 1898 20/12 BREV FRÅN OLOF HERMELIN. Till E1 E2 Boström Mary 1905 27/2 Cederblad Helfrid 1888 10/2, 7/4, 1897 21/12, 1898 13/6, 31/10, 1899 23/8, 1900 6/3, ?/12, 1903 25/6, 1904 28/6, 1905 5/1, 1907 24/6 Essen von 1875 19/11, 1876 21/2 Eurenius & Qvist 1877 8/9 Feilitzen G. von u.å. Frivilliga skyttarna inom Kalmar län Odat. Georg ? 1885 15/1, 1907 13/3 Hermelin A.S. 1848 18/6, 9/7, 11/7, 20/9 " Axel 1848 2/7, 1880 17/9, 19/9 " Carl 1848 29/6, 1870 11/5, 1882, 1866 11/5, 27/9, 1885 11/6 " Ebba 1848 25/6, 25/7, 28/7, 14/8, 25/8, 30/8, ?/9 " Lucie 1858 22/3, 1870 11/9, 1873 27/5, Odat. 1875 9/5, 1878 16/9, 1882 11/7, 24/7, 28/9, 1883 22/2, 4/4, 18/7, 3/8, 27/11, 1884 1/5, 20/5, 14/6, 23/7, 1891 16/5, 16/6, 29/6, 4/7, 16/7, 17/7, 21/7, 25/7, 30/7, 1892 13/5, 21/5, 28/7, 1893 29/11, 1894 18/5, 23/5, 8/6, 1895 29/5, 30/5, 6/6, 3/8, 1896 23/2, 26/2, 23/6, 26/2, 23/6, 25/6, 25/6, 29/7, 4/8, 20/9, 4/10, 18/10, 27/10, 30/10, 3/11, 6/11, 18/11, 1897 27/10, 1898 13/1, 14/1, 16/1, 20/4, 27/4, 29/4, 10/5, 12/5, 16/5, 31/5, 24/6, 21/7, 30/7, 13/8, 25/8, 18/9, 20/9, ?/9, 2/10, 7/10, 13/10, 14/11, 18/11, 21/11, 5/12, 9/12, 31/12, 1899 10/2, 4/4, 12/4, 15/4, 16/4, 1/5, 4/5, 8/5, 18/5, 22/5, 28/5, 4/6, 5/6, 9/6, 13/6, 25/6, ?/6, 3/7, 7/7, 13/7, 16/7, 10/8, 20/9, 1900 28/1, 2/2, 22/2, 28/2, 13/3, 15/3, 17/3, 18/3, 22/3, 2/4, 4/4, 5/4, 6/4, 8/4, 9/4, 4/5, 5/5, 10/5, 12/5, 14/5, 17/5, 23/5, 24/5, 26/5, 28/5, 30/5, 31/5, 5/6, 22/6, 22/7, 24/7, 28/9, 3/10, 7/10, 31/10, 3/11, 5/11, 7/11, 9/11, 11/11, 13/11, 14/11, 17/11, 22/11, 24/11, 27/11, 30/11, 15/12, 20/12, 1909 10/3, 12/3, 17/3, 19/3, 23/3, 25/3, 4/5, 16/5, 5/6, 9/6, 11/6, 13/6, 16/6, 17/6, 19/6, 21/6, 27/6, 1/7, 6/7, 9/7, 12/7, 25/7, ?/7, 7/11, 1902 11/6, 16/6, 18/6, 2/7, 4/7, 18/10, ?/10, 2/11, 3/11, 5/11, 12/11, 18/11, 20/11, 29/11, 30/11, 3/12, 1903 18/3, 25/3, 30/3, 5/4, 12/4, 3/5, 9/5, 13/5, 18/5, 24/5, 25/5, 28/5, 30/5, 3/6, 4/6, 8/6, 14/6, 18/6, ?/7, 8/11, 11/11, 14/11, 15/11, 20/11, 24/11, Kr Himmelsfärds dag, 1904 3/2, 30/3, 7/4, 16/4, 20/4, 21/4, 24/4 26/4, ?/4, 1/5, 7/5, 8/5, 17/5, 25/6, 6/7, 27/7, 11/8, 12/8, 13/8, 22/8, 25/8, 4/9, 1906 4/3, 5/3, 7/3, 9/3, 11/3, 13/3, 30/3, 3/4, 2/5, 17/5, 25/5, 26/5, 27/5, 30/5, pingstdag, 1/6, 7/6, ?/6, 18/11, 21/11, 23/11, 25/11, 29/5, 4/7, 9/7, 10/7, 18/7, 21/7, u.å. M. 1896 28/6 Max 1896 8/11 Trygve 1896 8/11, 15/11, 1906 4/3, 25/5 Karlsson K.F. 1868 19/1 Karlsson F. 1870 30/4, 13/9, 1871 3/3 Konstnärsklubben 1887 8/2 Nilsson Severin 1876 13/8, 1878 1/6, (Se även Hermelinska 1879 13/10, 1883 28/3, 9/11, släktförenings arkiv 1884 22/2, 15/3, 1885 15/3, vol. E2:1) 1887 1/4, 1889 10/10, 1889 10/12, 1892 29/1, 4/2, 31/10, 2/12, 14/12, 1893 23/3, 22/12, 1894 8/9, 3/10, 11/10, 17/12, 1898 27/1, 1901 8/7 Reder 1902 8/4 Ribbing-Söderling Ebba 1876 22/3 " " Sofia 1876 22/3 Serrander 1885 30/3 Shutzenheim fröken 1912 13/1 Söderling August 1848 29/6, 4/8, 25/8, u.å. Tellbair H. 1877 26/8 BREVSKRIVAREREGISTER (till serierna EI och EII Brev till Olof Hermelin (och hans maka Lucie) Från personer m fl (utom Hermelin och dem för vilka enbart förnamn finns. NAMN SERIE EI SERIE EII Aagard, J. 1874 26/2 Abrahamsson, Josef 1881 28/8 Adamsson, C. 1876 9/11 Adamsson, Gustaf Adolf 1849 16/6, 22/6, 24/11 1850 1/6. Adelborg, Ottilia 1908 19/12 1911 15/5 Adelsköld, C. 1876 15/6, 21/8 1877 14/3 Adler, Axel 1894 5/4 Adlerstråhle, A 1909 28/2 Agate, J. 1883 9/8 Ahlström, U. 1899 30/8 Ahrenberg 1897 25/1, 9/6 Ahrenberg, W. 1897 31/12 Akela 1900 19/5, 1901 8/2 Albins 1902 5/8 Almgren, L.A. 1904 12/4 Almgren, Oscar 1910 19/4 Alnerberg, Jan 1898 25/7 Alsenius, J. 1896 20/11, 1902 11/2 Alsterholm 1880 28/5 Alvenberg 1896 24/3 Andersson, Amanda 1875 3/12 Andreasson, Theodor 1897 25/5 Anker 1900 9/5 Anker, P.J. 1863 1/11 Anrep, Carl 1877 15/8 Appelberg, M. 1880 30/9 Arborelius, O. 1875 23/11, 18/12 1876 31/3, 20/7 Arfvedson, Edvard 1902 6/8 Arfvedson, Julia 1902 6/8 Arfvedson, Karl Leonard 1913 2/3, 5/3 Arfvedson, Maria 1902 6/8 Arfvedson, Nils 1898 3/1, 3/3 1905 16/9 Arfvedson, W. 1907 25/10 Arrhenius, Turinna 1899 22/3 Arsenius, J. 1876 15/1, 21/2 1877 30/4, 1899 5/4 1893 9/3, 9/11 1899 23/1, 2/10, 8/? 1901 31/1, u.å. Arsenius, Sam 1906 20/11 Arthunander, M. 1895 8/1 Aschan, Sophie 1897 5/11 Ash, Isaac 1876 2/10 Aspellin, O. 1888 13/12 A-sson, Gustav 1849 27/5 Auchberg 1894 14/5 Axberg, F.T. 1859 12/2 Bailey & Co 1876 22/11 Bark, Agnes 1901 10/1, 15/1, 9/2, 19/2 Barkén, Selma 1895 15/2 Barnum, P. 1876 26/10 Baster, E.R. 1878 15/9 Bau, B. 1906 24/1 Bau, Bengt 1906 Baudin, A. 1906 17/2 Beck, John W. 1880 14/2 Beck-Friis, Anna 1903 17/9 Beck-Friis, C.C. 1910 7/2 1904 10/4, 1908 17/2, 1910 31/7, 30/8, 26/9, 25/12 Beck-Friis, C.L. 1902 30/5 Beck-Friis, Corfitz 1902 6/8 Beck-Friis, Ebba 1902 6/8 1908 17/2 Beck-Friis, S. 1887 15/10 Behm, Hanna 1892 29/10 Behm, Herman 1905 19/11 Behrman, Wilhelm 1903 5/8 Bendixton, Wilhelm 1876 26/2 Bengtsson, Stina 1903 23/12, 1910 31/12 1907 2/6, 1910 5/8, 1911 31/5, 24/8, 21/12, 1913 7/2 Berg, Albert 1876 30/12 Berg, Anna 1907 Berg, C.A. 1898 21/3 Berg, C. Edv. 1890 3/6, 1896 23/5 Berg, E. 1876 12/8 Berg, Edvard 1902 6/8 Berg, Elin 1892 13/5, 1899 21/6 Berg, Gustaf 1907 Berg, H. 1876 9/2 Berg, Helena 1902 6/8 Berg, Henrik 1905 21/11, 1911 28/3, 7/4 Berg, John 1892 27/3, 1902 6/8, 1907 8/2, 1908 8/2 Berg, Jonas 1900 9/6 Berg, Lina 1894 20/10, 1896 30/3 Berg, Marie Louise 1892 27/3, 1902 6/8 1908 8/2 Berg, Mina 1907 8/2 Berg, Märta 1907 8/2 Berg, O. Alfr. 1906 1/2 Berg, Oscar 1876 22/3 Berg, von Linde 1902 23/12 Bergendahl, fam. 1908 8/2 Bergenstråhle, Gilles 1906 10/2 Bergin, P.G. 1892 26/3 Bergman, W.G. 1893 4/7 Bergstedt, Amanda 1902 6/8 Bergstedt, Anna 1902 6/8 Bergstedt, Maria 1902 6/8 Bergstedt, Tore 1902 6/8 Bergsten, A.W. 1908 21/12 Bergström, Axel 1876 ?/2 Bergström 1912 30/5 Bergström, Otto 1911 11/2, 1913 25/2 1912 28/5 Bemerchildentrolsten, Louise 1900 19/1 Berk, C.O. 1892 12/9 Berndtsson, A. 1906 15/2 Bernhardt, Berta 1906 18/9 B-g, G.O. 1907 8/2 Billenqvist, N. 1869 28/8 Billing 1876 10/2 Billing, Th. 1875 30/3, 27/11 Björkman, syskonen 1910 8/2 Björkqvist, Manfred 1911 25/1 Björlin, Gustav 1894 20/1 Blake W.P. 1877 11/2, 8/4 Bland ?, R. 1876 31/7 Blomberg Anton 1899 5/2 Blomdal Lisa 1897 27/11, 29/12 Blomqvist C.W. 1882 14/3, 21/3, 3/4, 1/5, 19/11 Blomqvist Gustaf 1908 10/4, 1909 10/3 1910 13/5 17/5, 17/12, 1910 18/11 Blumenberg Henrik 1870 12/11 Blumenberg Robert 1870 10/3 Bodell? Clemens M. 1877 8/5 Bodman Erik 1907 8/2 Bohlund Johan 1871 10/5 Bohman Alma 1909 8/2 Bohman Gustav 1909 8/2 Bohnstedt Edvard 1868 30/6 Bohnstedt Ellen 1902 6/8 Boklund 1876 29/1 Boklund Carola 188? 23/10 Bonde frih. o. frih:a 1907 8/2 Bonde Carl 1890 11/12, 30/12, 1899 25/2 Bonde Carl Carlsson 1890 4/12, 1901 27/12, 1904 31/7 1902 21/5, 29/5 Bonde Sophie 1890 3/12 Bonell F. 1908 17/2 Bonnier Albert 1876 11/2, 4/3 Boquist Manfred 1909 11/2 Bore Erik 1910 11/1 Borg Axel 1895 21/6, 1900 19/12 Odat. 1901 22/1, 1902 6/8, 1909 21/3, u.å. Borg Hilma 1900 28/2 Borg O.E. 1876 26/1 Borgstrand C.W. 1909 8/2 Boström Mary 1905 1/3 Boye Erik 1907 6/5 Brand (Bratt) Axel W. 1880 7/7, 1883 3/3 Bratt-Holmberg Cecilia 1906 28/6, 20/10 Braun Wilhelm von 1907 25/2 Breien Jakob 1895 12/12 Broman Carl 1907 8/2 Broothen Anna 1911 28/6 Broström Hildur 1897 31/8, 1907 7/2 Broström N. 1836 24/8 Brummer Lotten 1899 7/2 Brummer Rickard 1899 7/2 Brunn B. 1848 11/11 Brunskog Louise 1902 6/8 Brunskog Magnus 1902 6/8 Brydolf A. 1894 30/12, 1902 6/8, 1908 9/4 Brändström A. 1899 24/10 Brändström Edv. 1904 21/10, 26/10, 3/11, 25/12, 1905 3/1, 10/1 Burehardt Brita 1899 11/9, 30/11, 1901 19/10, 1902 6/8 Burén Axel 1904 16/8 Bång I.A. 1876 12/7, 30/12 Bååth-Holmberg Cicilia 1902 21/2, 26/2, 1913 30/1, 17/3, 30/3, 1907 3/12, 9/12, 5/4, 5/5 odat. 1908 8/5, 1909 17/2, 23/2, 13/4, 15/12 Bååth L.M. dr o. fru 1909 8/2 Börjesson Agnes 1875 2/12, 10/12, 22/12, 1876 17/2 Börjesson John 1865 5/9, 1866 5/1, 1875 6/12, 1876 22/2 Böttiger Hj. 1901 13/8 Cakmander R. 1899 20/6, 24/6 Callander Sofie u.å. Callmander Ivar 1907 8/2 Camitz Jakob 1907 ? Canaranti? L. 1885 18/12 Canliss? G. 1881 9/12 Cannerfeldt Gustaf 1849 17/1, 29/11, 20/12 Cardon Kerstin 1875 25/1, 3/12 Carleman C.G.W. 1876 26/5, 29/7, 1/10, 10/10, 22/11, 1877 4/7, 23/7, 1/8, 10/8 Carlheim-Gyllensköld O. 1876 15/7 Carter C. 1876 24/10 Cedaeus John 1906 12/1, 6/2 Cederbaum Anna 1904 8/4 Cederbaum Fredrik 1907 8/2 Cederberg A.F. 1910 23/5 Cederberg Dagmar 1913 5/6 Cederblad Carl 1908 14/8, 1909 7/2 Cederblad Helfrid 1860 9/1, 1873 13/4, 17/5, 1878 28/7, 1881 16/10, 1887 24/4, 1889 17/2, 1891 21/3, 30/3, 20/12, 1895 3/6, 1907 5/8 Cederblad W. 1882 23/6 Cedercrantz Elisabeth 1907 4/11 Cedergren 1893 21/3 Cedergren Patrik 1881 12/7, 1893 ?/3, 24/9 Cederhjelm Carl J. 1913 30/3 Cederström 1876 13/1 Cederström Gustaf 1876 14/1, 1897 17/3, 1905 7/5 1901 8/5 Cederström Th. 1875 22/11, 1876 2/2 Celsing, fam. 1910 8/2 Celsing Arnold 1910 7/3 Celsing Ulrich 1902 6/8 Charpentier Ebba 1902 6/8, 19/8, 1907 14/2 Christian J.A.L. 1877 21/2 Christian Leo H. 1876 9/2, 1877 ? Coll August 1880 28/2 Collberg Gustaf 1910 8/2 Collet Fr. 1873 20/5, 1899 9/1, 1900 15/5 Collin F. 1898 17/6 Collins John 1876 27/7, 8/8, ? Conelas P. 1876 19/12 Cornell J.T. 1900 11/12, 1906 5/10 Corneliuson Elis 1910 9/4 Christofer C. 1876 1/3 Christofersson 1876 29/2 Cronholm Axel 1913 24/1, 27/1 Cronholm B. 1870 26/11 Crusenstierna Carl 1911 20/1 Dadley Lucy 1879 9/2 Dahlberg E. 1898 22/1, 31/3 1911 13/8, 5/12, 1912 4/1 Dahlquist Gunnar 1911 24/4 Dahlstedt August 1895 16/1, 26/1, 2/4, 1896 21/9, 29/9, 1898 27/3, 11/5, 1902 26/6 Danell 1876 16/2 Dannfelt 1875 24/12 Dannfelt 1876 22/2, 29/2, 29/12 Dardel von 1876 14/2 Darvisk Alford 1877 ? Davidson A. 1912 24/12 Degardt Nils 1850 15/7 Derby Lucy 1879 21/7 Desly Haskel 1877 24/4 Dickson Agnes 1910 16/8 Dietrickson L. 1877 10/1 Djurklo 1866 27/7 Done C.H. 1876 14/10, 4/11 Droby? Lucy 1870 2/6 Drolsum A.C. 1900 18/5 Duncanson Brothus 1877 28/5 Eckerman Anna von 1904 21/9, 1906 10/1 Eckermann Wulff von 1889 20/2, 1892 9/10, u.å. Edelsvärd A.W. 1906 1/9, 1907 8/2 1910 6/5 Edgren A.S. 1877 23/5 Edholm Erik af 1867 20/11, 1870 15/10 12/11 Ehrenheim Erik von 1896 4/4, 25/4 Ehrenstam Caroline 1907 8/2 Ehrhard Erich 1899 23/9, 12/10 Erhard Floride 1890 8/10, 20/11, 1892 10/1, 19/1, u.å. Erhard Fredrik 1896 17/1 Ekelör J.A. u.å. Ekgren E.T. 1909 14/12 1910 21/3 Eklund J.A. biskop 1910 15/4 Ekman K.G. 1912 12/5, 3/6 Ekström, fam. 1902 5/8 Ekströmer Th. 1912 29/5, 4/6 Ekvall Knut 1901 24/5 Eld-Roth Carl 1859 29/12, 1871 26/6 Elee? Denise u.å. Elee? Lovisa 1880 2/2, 14/9 Eliasson L.M. 1909 9/6 Ellert Fr. 1874 27/1 Elwing A. 1876 16/3 Englund Jake 1894 29/12, 1895 25/1, 3/6, 5/6 Engström Albert 1902 1/10 Engström Louise 1877 1/3 Engström M. 1875 14/12 Engström N. 1875 23/11 Eri/c/ksen Therese 1908 7/4 1907 8/12 Eriksson C.A. 1874 28/9 Eriksson Harald jr. 1910 19/12 Ervisgres M.E. 1889 23/2 Essel Ebba 1898 10/2 Essen Elisabeth von 1909 3/1 Essen Hans von 1909 29/4 Essén R. 1874 5/10, 1898 3/1 Eurenius A.E.J. 1897 27/12 Eurenius & Qvist 1876 10/5, 11/5, 14/8, 27/9, 2/11, ?/?, 1878 15/2, 30/3, 10/4, 14/4, 17/4 Fahlcrantz Axel 1907 8/2 Fahlgren C.A. 1894 10/2 Falk Hjalmar 1896 25/11 Falk Knut 1907 8/2 Falk Vilma 1907 8/2 Falkenberg Ebba 1892 13/3, 24/7, 1899 27/11 1900 11/5 Falkenberg Sonne 1907 29/3 Feilitzen N. von 1874 24/4, 26/4 Fernqvist B. 1902 20/2 Feslén Magnus 1907 8/2 Fjellstedt H. 1902 30/4 Fjellstedt P. 1859 19/4, 31/12 Fleetwood Carl Edv. 1906 18/8 Floderus M.W. 1892 11/5 Forsberg Ax. 1908 23/12 Forslund Joh. 1876 28/1 Franc Carl 1907 8/2 Fredholm K.A. 1900 28/4 Friberg Algot 1910 3/12, 7/12 1905 28/11 Friberg Elisabet 1912 28/5 Fries Rudolf 1897 30/10, 1902 6/8 Fries Th.M. 1895 29/5 Friesen Carl von 1900 30/1 Friesendorff Adolf von 1902 5/8 Friesendorff Agnes von 1902 6/8 Friesendorff Aina von 1902 6/8 Friesendorff Beate M. von 1907 8/2, 1908 7/2, 1908 17/2, 1910 15/8, 1909 7/2, 1910 7/2 1913 7/1 Friesendorff C.A. von 1907 8/2 Friesendorff Carl von 1901 27/1, 1902 6/8 Friesendorff E. von 1898 23/1 Friesendorff R. von 1898 23/1 Friesendorff Reinhold von 1902 6/8 Fritz Stephani-Berg Emma 1902 6/8 Fryxell Eva 1907 9/2 Fryxell Mathilda 1907 9/2 Furstenberg Pontus 1887 21/7 Gabrielsson G.O. 1891 2/3, 14/3 Gagge R. 1900 1/5, 5/5 1905 25/3, 27/3 Gals? D. 1876 18/11 Gardell Anna 1875 17/12 Gardt Gustav 1899 26/7, 17/8, 18/9 Gardie Ebba de la 1909 14/10 Garnelius ? Gustaf 1899 4/9 Geete Gustav 1907 8/2 1905 27/3, 2/4 Geijerstam Gustaf af 1908 7/2 1913 7/2 Gellerstedt A.T. 1907 18/2 1910 2/4 Gep Ester 1903 11/2 Gharlenius C.S. 1900 12/12 Gillström A. 1899 3/3 Gimberg A.B. 1908 25/5 Glusel? Henri 1882 27/10 Goldschmidt Max 1908 3/4 Goshorn A.T. 1877 11/6 Graeser Erdman 1909 14/9, 25/10 1910 14/11 Granberg Olof 1885 10/4, 7/2 Grenholm Yngve 1908 27/6 Grill George 1904 2/6, 1905 4/12, 1907 16/1 Groth Wilhelm 1881 23/7, 25/10, 1882 16/3, 27/5, 1883 21/6, 1885 22/4, 1886 1/8 Grunuhiald O. 1876 9/10 Grönberg Hilmer 1902 6/8 1912 14/2 Dudson Yngve 1896 2/9 Gullander Otto 1911 5/6 Gulnstedt ? 1891 22/1 Gustafsson C.G. 1902 13/8 Gustafsson J. Odat. Gustafsson Johannes 1840 9/2 Gyllenkrok O. 1876 1/5, 31/8 Gyllensvaan Augusta 1902 6/8, 1907 9/2 Gyllensvaan Erik 1902 6/8, 1907 9/2 Gyllensvaan R. 1899 29/11 Göteborgs Bank 1913 29/1 Hafström 1875 15/12 Hafström A.G. 1876 15/1 Hafström J. 1876 2/3, 1898 23/4 Hagardt Nils J. 1849 7/1 Hagberg Aug. 1884 2/5 Hagberg Hjalmar 1890 25/9 Halght & Co 1877 20/2 Hall Agnes 1909 22/10 u.å. Hallands regemente, chefen 1912 1/2 Hallgren Anna 1902 6/8 Hallgren Emil 1876 26/2 Hallgren Sophie 1902 5/8 Hallman Knut 1899 2/1 Hallström P. 1907 5/4 Hallwyl W. von 1909 7/11, 7/12 1906 8/1 Hamberg Teodor 1909 2/8 Hamilton Hugo 1901 30/9, 8/10, 27/11 Hammarhjelm Julie 1902 6/8, 1908 8/2 1905 12/4 Hammer H.J. 1876 6/9 Hanes 1896 20/1 Hansen Elisabeth 1898 20/6 Hansen Ida 1882 28/7 Hansson A. 1849 3/12 Harteling J.G. 1885 7/6 Hazelius Arthur 1883 22/9, 1892 24/2, 1894 13/8, 1896 23/8, 1897 29/12, 1900 13/4 Hazelius Gunnar 1904 17/11 Hedberg Frans 1907 8/2 Hedberg M. 1897 8/2 1908 17/2 Hedin E.A. 1895 4/5, 16/5 Hedin Sven 1913 28/1 Hedman Eric 1894 8/12, 1895 4/1 Hegardt Hanna 1910 7/2 Hegardt Nils Jos. 1848 20/7, 1850 25/9 Heiman C.D. u.å. Hell 1901 13/2 Helldén Alb. 1908 22/1 Hellgren Sophie 1908 20/2 Hellström Carl 1882 23/9, påskd. 1890 1910 22/9 1907 23/3 Hemmendorff Ernst 1911 12/9 Hening John 1901 21/1 Henkel Sigrid 1903 11/2 Hennerin Joseph 1909 22/6 Henvall ? Dagny 1911 4/2 Heritage Paul S. 1877 3/2 Hesselgren Carl 1902 16/10 Hildebrand Bror 1866 14/5, 1871 10/5 Hildebrand Bror-Erik 1866 3/3, 25/10, 1867 20/5, 1876 31/3 Hildebrand Emanuel 1866 14/5, 1871 10/5 Hildebrand Emil 1913 12/2 Hildebrand Hans 1904 29/1 Hillman Anders 1896 25/2 Hintze Wilhelm 1892 27/12 Hjelm Gunnar 1912 18/5 Hjort Fredrik 1900 30/12, 1901 19/1 28/1, 15/2, 1902 12/12 1909 24/11, 11/12, 31/12 Hjortsberg Gustaf 1907 6/2 Hofman O. Bang- 1901 10/12 Hoffsten Ernst 1902 6/8 Hoffsten Ida 1902 6/8 Hofström 1875 23/12 Holck Helena (Heléne) 1897 30/10, 1902 6/8, 1903 3/12, 1904 14/2, u.å. Holck Ingeborg 1897 30/10, 1902 6/8, 1903 3/12 Hollingworth Hulda 1907 7/2 Holm Carl Wilh. 1896 24/11 Holmberg Cecilia 1910 17/3 Holmberg Teodor 1901 14/12, 22/12, 1908 22/2, 1913 27/1, 1902 21/2, 25/5, 18/6, 1913 8/2, 12/2 1905 16/1, 4/10, 1908 11/3, 11/4, 26/10, 1909 8/10 Holmén Elis 1902 6/8 Holmén Judith 1902 6/8 Holmlund Josefina 1877 18/1 Holst S. von 1875 27/11, 1876 25/1,18/7 Hotek Ingeborg 1897 19/5 Hugdahl Aug. 1895 30/1 Hultgren Lydia 1890 9/11 Hultquist Gust. 1905 2/5 Humbla Adolf 1912 9/5 Huntington L.C.L. 1876 2/10 Hägg J. 1876 14/6 Högberg Jenny 1898 26/3 Höglund John 1902 6/8 Hössenflyckt Josefina 1840 30/11 Isberg Märta 1902 6/8 Jacobsson Anna 1902 6/8 Jacobsson (Dennits) 1900 2/2 Jaenssen 1910 8/2 Jansson J. u.å. Jechlin & Danfurt 1876 9/10 Jernberg Aug. 1875 21/11, 1876 15/1, 12/5, 8/10, 1877 17/7, 1878 1/7, 1880 15/2, 13/6, 3/11, 11/11, 16/11, 1894 2/4 Jernbergh Lars 1903 19/5, 28/8, 1904 31/3 Jernberg S. 1906 10/4 Johansson Anna O. 1908 8/2, 1909 8/2 Johansson Ar. 1897 13/2 Johansson C.T. 1878 4/1 Johansson Einar 1912 8/6, 5/10, 1913 23/5 Johansson Emanuel 1901 13/3 Johansson Hedvig 1907 ?/? Johansson Martin 1890 12/9, 1898 19/2, 2/5, 1906 3/7, 19/7, 1907 27/10 21/11, 1899 27/12, 1908 18/2 1901 12/10, 24/11, 1906 11/9, 4/11, 9/11, 1908 1/1 Johansson M.S. 1895 21/9 Johansson Sigrid 1907 3/12, 1908 8/2, 15/7 1907 20/10 1909 8/2 Johansson Simon 1888 30/12, 1889 11/1, 21/1, 19/2, 1894 9/1, 13/1, 19/1, 6/2, 14/10 Jonasson A. 1891 7/3 Jonsson Wen. 1909 7/2 Jonsson Wilh. 1907 8/2 1907 15/2 Jonsson Willy 1907 8/2 Josefsson Axel 1910 8/2 Junkin G. 1876 16/9 Jurmid Th. 1876 11/10 Jönsson Joh. 1907 11/2 Kallin Astrid 1894 20/12 Kalling C. 1908 20/2 Kalling Cecilia 1900 6/4 Kalling D. 1877 18/7 Kant J. 1907 14/8 Karelius Aston 1897 27/2 Karlsson Ellen 1901 28/9 Karlsson K.F. 1878 14/7, 1891 1/4, 1896 26/7 Karlsson K. Fr. 1884 3/12, 1889 21/4 Karlsson K.T. 1870 14/8, 16/9, 28/9 Karlström 1902 6/8 Keijser Ottonier Gustav 1902 6/8 Kesf? Sigge 1910 3/12 Kindberg D. 1882 31/1, 20/6, 1885 18/3 Kindberg O. 1894 30/12 Kindleberger 1908 20/12 Kindleberger D. 1877 11/11, 1880 3/10, 1880 7/12, 1881 6/2, 1883 10/4, 1908 28/3, 1907 6/1, 18/1, 14/4, 31/5, 21/7, u.å. 23/4 Kindleberger M.L. 1878 21/1 Kindleberger M.P. 1877 6/11 Kindleberger Olivia 1909 24/4, 23/11 1910 6/10 Kjellberg Bror 1911 5/3 Kjellström A.D. 1913 8/2 Kleen Walinge 1902 6/8 Klingberg Aug. 1873 21/7 Klingspor 1889 26/1, 30/10 Klingspor Arvid 1889 10/7, 21/7 Klingspor C.O. 1889 2/8 Klingspor W. 1889 12/9 Klint Elise av 1902 6/8 Knopp Georg B. 1876 22/12 Koch von 1888 1/12 Koch Adéle 1898 29/1 Koch Augusta 1908 1/3, 17/11 Koch Axel 1913 25/1 Koch Carl 1907 8/2 Koch Ebba von 1876 29/12, 1877 30/3, 1906 ?/?, 12/2 1883 17/2, 1890 13/10, 1907 8/2, 1910 7/2, 11/12, 1911 2/2, u.å. Koch Ellen 1902 6/8 Koch Elvine von 1908 26/3 Koch Fabian W. von 1899 1/10, 1907 3/10 1908 18/2, 4/3, 19/3, 14/4, 7/9 Koch Hanna 1898 8/2 Koch Hedda 1899 1/10 Koch Isabella 1898 18/6 Koch J. von 1851 23/9, 7/11, 1896 7/12 1873 10/2, 8/5 Koch J.A.F. von 1907 Koch L. 1896 1/9 Koch Sv. 1896 29/3 Kramer Maths 1894 31/12 Kras Thomas 1883 10/2 Kronberg 1876 24/2 Kronberg Julius 1876 4/2, 1889 7/4, 1902 30/4, 2/5 Kronthén Johan 1893 22/3 Krusenstjerna Carl von 1901 21/11, 5/12, 1902 1909 29/3, 4/4 18/2, 21/2, 8/3, 28/3 1912 4/2 1906 4/5, 1908 8/2, 16/8, 1909 8/2, 1910 3/12, 13/12, 1911 17/1, 24/1, 9/3 Krusenstjerna F. 1895 11/2 Kugelberg Betty 1904 18/8 Kullberg Elin 1910 15/1, 22/1 Kullberg O.H. 1910 14/11 Kulle Axel 1875 2/12 Käll Jenny 1907 9/11, 14/11 Lagerberg Carl 1896 25/9 1906 16/1, 21/1 Lagerbjelke Ebba 1888 1/10, 22/12, 1891 26/3 Lagercrantz Jacques 1901 3/7 Lagercrantz M. 1891 16/3 Lagercrantz Sofia 1898 17/3, 1902 25/8 1908 1/4, 1910 24/7, 15/8 Lagerholm Wilhelmina 1876 7/6, 1899 31/3 1908 16/2 1902 6/8 Lagerlöf Selma 1901 12/2 1902 16/8, 24/1, 1904 1/8, 1906 20/12 11/6, 7/8, 18/8, 1904 24/12, 1907 8/12, 1908 19/11 Larsson B. 1876 1/9 Larsson Carl 1876 1/9, 1909 27/5 Larsson Virginia 1876 31/1 Laurenheim Carl H. von 1910 29/11 Laurin Carl 1897 26/2 Lawen Otto 1910 7/2 Lee Denise 1880 2/3 Leijonhufvud Erik 1902 6/8 Leijonhufvud Louise 1902 6/8 Leksell G. 1891 27/12 Leo Henry 1876 14/10 Lethelius Eric 1853 25/5 Letnell L.Z. 1900 18/2 Levander G. Em. 1901 7/2 Lewenhaupt Louise 1904 12/7 Liding E.O. 1848 13/2 Liliecreutz Axel 1910 8/2 Liliecreutz C.A. 1907 26/4 Liliecreutz Carl 1910 8/2 Liliecreutz Henrietta 1907 6/5 Liliegren ? L.G. 1912 14/1 Lilja Axel 1902 12/5 Liljedahl Ernst 1903 7/12 Liljenstolpe Anrep 1818 8/2 Liljenstolpe Axel 1851 5/10, 4/12 Liljenstolpe Carl 1851 15/9, 16/9, 16/10, 1852 23/1, 23/2, 26/2, 8/3, 23/8, 11/10, 18/10, 1853 28/3, 21/6, 1862 2/6, 14/7 Liljenstolpe Gustaf 1867 15/3 Liljenstolpe Karl 1908 27/3 Liljenstolpe Lucie 1851 13/9, 16/9, 22/9, 6/10, 9/10, 15/10, 19/10, 22/10, 26/10, 29/10, 5/11, 14/11, 22/11, 3/12, 5/12, 12/12, 14/12, 1852 2/1, 14/1, 15/2, 4/3, 7/3, 11/3, 17/3, 24/3, 30/3, 5/4, 8/4, 13/4, 18/4, 29/4, 2/5, 10/5, 12/5, 20/5, 21/5, 24/5, 27/5, 3/6, 6/6, 10/6, 16/6, 20/6, 24/6, 1/7, 4/7, 12/7, 15/7, 18/7, 22/7, 26/7, 28/7, 1/8, u.å. Liljenstolpe Otto 1907 5/2 1908 21/2 Liljenstolpe Sophie 1851 16/10, 1852 3/10 1855 3/6 Lindahl Josua 1878 4/2, 1886 21/3, 1888 2/2 Lindberg Alfred 1907 14/5 Lindberg Bernhard 1902 6/2 Lindberg Hegardt 1902 6/2 Lindberg Selma 1902 6/2, 1908 21/7 Lindén Th. A. 1910 30/11 Lindegren Agi 1904 17/1 Lindegren Amelie 1875 8/12 Lindgren E.W. 1907 8/2 Lindgren J.U. 1906 20/11 Lindgren J.V. 1907 7/11 Lindhagen Hj. 1912 29/5, 17/7 Lindhe Herbert 1891 22/12 Lindhe Hjalmar 1901 24/10, 1902 6/8 Lindholm B. 1893 23/1, 30/1 Lindholm N. 1881 23/11 Lindkvist Håkan 1912 25/5 Lindman Axel Odat. Lindroth C. 1870 ?/11, 23/12, 1912 8/2 1871 21/1 Lindström A.W. 1883 12/5 Lisell Gustav 1901 3/12 Ljungdahl D. 1913 19/3 Ljunglund Leon 1903 3/5, 1908 18/8 Ljungqvist 1894 11/11 Lovén Fam. 1902 6/8 Lovén Marie 1898 12/5 1904 30/4, 1907 3/2, 1908 16/2 Lovisin G. G:sson 1902 25/8, 3/9 Lund Axel 1902 6/8 Lund Ingeborg 1902 6/8 Lundborg Ragnar 1902 11/12 1907 17/5, 28/5, 28/12, 1908 18/2 Lundeberg Chr. 1909 9/4 Lundell J.A. 1909 7/12 1904 31/12, 1907 27/3, 29/10 Lundevall & Co Emil 1877 ?/8 Lundgren Fredrik 1907 24/4 Lundgren O. 1876 13/6, 14/6 Lundin Aug. 1910 30/6, 16/10, 23/11, 1910 25/6, 31/8, 11/9 5/12, 12/12 Lundin Claes 1890 17/2, 1895 12/5, 9/9, 1896 12/2, 12/10, 1897 10/6, 1899 18/1, 21/2, 6/10, 1900 21/2, 1907 8/2, 21/2 Lundqvist C.S. 1907 9/2 Lundqvist Ludvig 1907 7/2 Lundstedt Bernhard 1908 8/2 Lundström Fam. 1902 6/8 Lundström C.J. 1898 9/5 Lundström Elisabeth 1902 6/8 Lundström Kator 1902 6/8 Lundy Theodor 1876 22/2 Låftman Augusta 1912 18/5 Löfberg Joel 1913 11/3 Lönnroth J. 1876 3/2 Löthman AX. von 1910 10/11 1910 6/10, 1911 13/2 Löwegren 1850 27/4 Löwegren Ludvig 1880 14/12, 1888 4/12, 30/12, 1890 31/7, 1/9, 1891 28/1, 1892 21/11, 1894 23/4 Löwen Olga 1902 6/8 Löwen Otto 1902 6/8, 1907 7/2, 1909 17/1 Löwenskiöld L. 1876 17/1 Lövgren Clara 1907 8/2 Lövgren Nils 1909 29/4 Löving Concordia 1898 26/12 Maenless Wilhelm 1868 ?/? Malcolm Eva 1902 6/8 Malén Bents 1913 29/9 Maliohn Alexander 1874 28/1 Malmborg Ebba 1897 25/12 Malmborg Einar 1898 4/2 Malmborg Elsa 1907 4/12 Malmgren Lars 1896 20/7 Malmkvist C.J. 1892 27/1 Malmström A. 1899 1/2 Manderström 1872 15/1, 6/2 Mannerstedt Berta 1907 25/4 Mannerstedt M. 1909 24/5 Mart Seth 1893 3/10, 23/10, 31/12 Matheus W. 1876 7/4 Mattheides ? George 1911 7/12 Mavinsky Th. 1895 4/1 Meierhoffer S. 1909 5/12, 1910 23/11, 1911 1/2 Melander 1900 17/1 Melander D. 1898 14/3 Melander Richard 1902 21/4, 1909 22/4 Melin Olof 1907 8/2 Melin Paul 1880 9/9, 1889 13/1, 17/7, 1891 7/9 Melkström K. 1870 28/7, 1/9, 1897 20/1 Mellqvist 1875 16/1 Messéng H. 1876 14/2 Meyer Wilhelm 1875 2/12, 14/12, 1876 24/2 Michaelsson Knut 1907 25/7 1909 4/2 Michelin L. 1902 8/2 Milow Cecilia 1909 15/6, 1910 16/12 1910 21/3, 2/9, 1911 20/1 1913 7/2 Misén G. 1889 14/3 Moberg Axel E. 1910 14/3 1908 28/3 Mohlin Emil 1910 17/7 Molin Gideon 1912 17/5 Mollstadius Fr. 1895 12/2 Montelius Oscar 1895 3/11 Montin K. 1896 2/4 More E. 1876 2/3, 28/3 Mossberg Lalla 1902 6/8 Mossberg Viktor 1902 6/8 Mulleus James 1876 2/12 Mullins J. 1876 2/11, 12/11, 1877 6/1, 26/9 Munsterhjelm Hj. 1897 17/4, 1898 6/1 Mångberg Gunnar 1910 25/6, 16/11 Månsberg Gunnar 1910 1/11 Månsson N. 1902 6/8 Mårdberg Rut 1909 8/2 Möller Arvid 1894 4/10, 1896 22/5, 15/9, 1897 13/1, 12/11 Möller C. 1888 2/1 Möller Karl 1898 ?/2 Möller Nils B. 1876 17/7 Mörner Anna 1893 27/11 Mörner Caroline 1907 8/2 Mörner Eva 1908 6/12 Mörner Fanny 1891 17/9, 1898 2/3, 1902 6/5 Mörner Hampus 1852 20/3 Mörner Ida 1907 8/2 Mörner Knut 1857 17/9, 19/9 Mörner Robert 1891 22/2 Mörner Sally 1900 10/12, 1902 6/8 1898 5/12 Mörner Sigrid 1885 23/5 Mörner Ulla 1857 17/9, 19/9 Nancey Emil 1898 5/5 Nauckhoff Adelaide 1902 6/8, 1907 8/2, 1908 7/2, 1849 19/6, 26/7, 1909 8/2 Nauckhoff Ottilia af Klint 1902 6/8 Netterwood G.W. 1876 10/7 Netzel, professorskan 1908 8/2 Odat. Nilssen H. 1876 15/12 Nilsson Ebba 1909 8/2 1908 17/2 Nilsson Eva 1908 18/2 Nilsson Johan 1890 7/11 Nilsson Knut 1908 18/2 Nilsson Olof V. 1908 8/4 Nilsson Rosa 1908 18/2 Nilsson Severin 1876 20/10, 1877 14/1, 1908 18/2 (pseud. Nische) 11/3, 24/4, 1888 3/12, 1896 28/4, 3/9, 13/12, 1897 18/7, 1898 24/1, 20/3, 1899 27/2, 1902 6/8, 1903 24/12, 1910 8/2 Nilsson Sven 1865 24/12, 1866 28/5, 14/7 Nisbeth C.H. 1900 29/3 Nisbeth Hilma 1909 1/3 Nisek 1894 14/12 Nord E. 1911 25/12 Nordenberg Bgt. 1857 22/11, 1875 6/12, 1876 14/2 Nordenborg Adolf 1912 17/1 Nordenborg H. 1912 1/5 Nordenskjöld C.A. 1902 6/8 Nordenskjöld C.M. 1908 17/2 Nordgren Anna 1876 10/2, 11/2 Nordgren Axel 1875 21/11, 4/12, 1876 27/2, 23/4 Nordiska Kreditbanken AB 1905 9/3, 7/4 Nordkvist G. 1906 3/10 Nordlander A. 1873 4/12, 1876 2/3 Noréus Carl 1906 3/2 Norinder A. 1871 16/6 Norman David 1910 18/5, 28/5 Norman J.S. 1885 4/9 Norrbottens skytteförbund 1913 17/5 Norstedt Fridolf 1894 9/7 Norstedt Carl Odat. Norstedt Reinhold 1911 28/12 Norstedts 1904 24/3 Norton C.B. 1877 14/3 Nurep Maurice 1894 23/1, 3/7, 26/12 Nyblom C.T. 1893 20/3 Nylander E.S. 1904 31/1, 12/2 Nylder Ludvig de 1908 22/4 Nystedt Elisabeth 1907 9/2 Nystedt, kapten o. fru Odat. Nyström Dagmar 1897 13/7 Nyström Hjalmar 1905 14/10 Odencrantz Carl 1902 6/8 Odencrantz Caroline 1888 17/4, 1902 6/8 Odencrantz Gösta 1898 8/2, 1902 6/8, 1908 18/2, 1913 7/2 1909 6/2, 1910 7/2 Odencrantz Thor 1906 13/1 Olsson Alb. 1911 28/6 Palm Fred. 1850 24/1 Palm G.H. 1875 29/11 Palmgren Fredrik 1912 30/7 Palmgren Joh. Sim. 1897 17/9, 3/12, 1898 5/2, 15/3 Palmgren Thore 1911 10/2 Palz Cronernand 1871 14/6, 6/7 Parnisk A. 1883 20/6 Pendleton Marcy 1895 9/2, 14/2, ?/5 1883 7/4 Personne Nils m. fru 1907 8/2, 1909 8/2 Petersens Emily af 1898 7/11, 1902 6/8 Peterson Gust. R. 1901 17/10 Peterum E.S. 1876 27/4 Pettersson S. Aug. 1901 9/2 Petré R.F. 1913 29/1 Pettit Henry 1876 14/12 Pfaunenstill M. 1911 5/7 Pihl Aurore 1908 25/5 Post Adolf von 1902 6/8 Post Disa von 1902 6/8 Post Fritz von 1894 21/12, 1902 6/8 Post Hampus von 1892 27/12 Post Hedvig von 1902 6/8, 1907 7/2, 1908 29/2 Post Kerstin von 1875 29/12, 1876 14/1, 12/3 Post Sophie von 1898 30/3 Pragmén Lars 1907 8/2 Price George 1907 7/2 Princell J.G. 1879 19/2 Princell Josephine 1902 19/2 Pripp Carl 1902 6/8 Putnamn W.L. 1876 7/10 Quennerstedt Aug. 1903 24/1, 1908 9/1, 1905 24/3, 25/5 1909 25/5, 8/10 1906 11/2, 4/7, 21/12 Rappe 1902 19/6 Rappe Christopher 1902 6/8 Rappe Hedvig 1904 5/3 Rappe Sigrid 1902 6/8 Rappe Ulla 1892 2/2, 1902 6/8 Rasmussen Chr. 1892 23/10 Ravel P. 1876 1/12 Reakvist Edvin L. 1877 16/3 Reder I. 1902 12/4 Renholm G. 1906 27/6 Renling G. 1883 28/12 Renström Eda 1901 5/1 Reuterskiöld Edgar 1909 30/11 Ribbing Anna-Lisa 1910 11/6 Ribbing Arvid 1852 19/10 Ribbing Bo 1911 13/8 Ribbing Brita 1900 13/7 Ribbing Carl 1893 16/4 Ribbing Ebba 1865 3/10, 1866 22/3, 1877 9/1 1873 20/2, 25/4, 15/5, 5/12, 1874 19/1, 18/2, 26/3 14/12, 1875 5/9, 1878 10/7, 1882 22/2, 1908 ?/? Ribbing G. 1908 5/6 1907 9/3 Ribbing Gustav 1881 3/1, 1889 28/12, 1900 22/4, 1902 6/8 Ribbing Lilla 1908 26/12 Ribbing Lina 1902 6/8, 1909 1/7 Ribbing Maria Dorotea 1839 ?/9 Ribbing P.A. 1907 24/12 Ribbing Seved 1888 18/4 Ribbing Sophie 1890 18/2, u.å. Ribbing-Söderling Ebba 1848 11/11, 1849 2/6 1859 21/10, u.å. Ridderstolpe A. 1908 11/2 Ridderstolpe Axel 1910 10/1 Ridderstolpe C. 1894 22/11 Ridderstolpe Frigge 1902 6/8 Ringsten Viktor 1912 9/5 Robbins R.W. 1876 20/10 Roberts G. 1876 2/12 Rodenstam Frans 1904 12/2 1904 23/2, 24/2 1905 17/5 Roos Folke 1848 15/2 Rosen von 1905 5/12, 9/12, 1907 23/3 1910 10/10, Rosen Anna von 1905 18/9 Rosen Georg von 1873 19/1, 1876 2/10, 1882 30/10, 1898 15/3, 1899 30/10 Rosen Georg von 1905 7/5 Rosenberg Edward 1896 10/8, 16/8, 31/8, 9/9, 23/12, 1897 8/2, 1/5, 1899 24/1, 1901 7/2, 17/11 Roth Carl 1895 1/5, 1902 6/8 Roth Carl Edvard 1849 4/3, 1859 8/12, 1894 20/2 Roth Emil 1849 14/7 Roth Fanny 1907 7/2 Roth Gustava 1902 6/8 Roth M. 1896 9/4 Roth Magnus 1879 25/2 Roths 1902 6/8 Rothstein 1875 6/12 Rudenschöld Adéle u.å. Ry Brita 1895 14/12, 1896 9/2 Rydberg Viktor 1889 17/12 Ryders J.F. 1883 11/10 Rydgren Mauritz 1909 5/6, 15/6, 18/7, 1911 12/2, 3/3, 11/4, 29/8, 15/9, 24/9, 27/9, 21/4, 3/7, 26/9, 3/10, 3/10, 7/10, 14/10, 21/10, 10/10, 17/11, 20/12, 9/11, 19/11, 26/11, 2/12, 1913 12/1 16/12, 20/12, 30/12, 1910 13/1, 11/3, 22/3, 31/3, 18/4, 7/5, 17/5, 18/6, 22/7, 1/8, 17/8, 20/8, 9/9, 6/11, 21/11, 2/12, 11/12, 14/12, 30/12 Rydström 1896 1/4 Råberg Joh. 1888 11/5 Rääf Hilda 1897 16/9 Rääf Hulda 1897 9/5, 31/12, 1902 6/8 Rääf Leonard 1897 9/5, 31/12, 1902 6/8 Rääf Leonardh R. 1897 1/5, 16/9, 15/10 S-n ? O.F. 1911 6/2 Sahlström Nicky 1901 24/1, 1902 6/8, 1910 8/2 Salle C.T. 1888 22/10, 1892 21/2 Salmonson Hugo 1876 20/12 Samberg Tor 1908 16/1, 8/2 Samselius Hugo 1910 15/3 Sandberg Carl 1910 6/2 Sandberg Gabriell de 1889 12/12 Sandberg Hjalmar 1885 25/3 Sandels, faster 1910 8/2 Sandels F. 1897 14/1 Sandels Gösta 1907 8/2, 1908 8/2, 1908 ?/2 1909 8/2, 15/10 Sandgren Ingeborg 1891 10/5, 9/6 Sandin Axel 1908 21/12, 1909 5/4, 1911 27/1 19/4, 22/11, 16/12 Sandström Gunnar 1909 18/4 Santesson C.G. 1907 8/2 Santesson Hedvig 1907 8/2 Sartain John 1878 17/12 Syles F.G. 1876 20/11, 4/12 Schalin S.Å. 1876 27/1 Schartau Hilda 1911 28/1 Schinkel von 1896 20/2 Schmidt T. 1876 28/10 Schoenberg Gaston 1897 12/3 Scholander 1868 6/11 Schotte Siri 1910 28/2 Schreiber W.A.H. 1877 15/1 Schulte Edward 1897 4/11, 1907 16/12 Schultzberg Anshelm 1897 18/10 1911 8/12 Schwerin Amelie von 1875 21/12 Schwerin J.W. von 1849 29/10 Sebell Anna 1897 27/11 Sederholm Evard 1889 6/4 Segelberg P.O. 1859 28/2 Segerdahl Dagmar 1908 28/1 Sellers Anna 1880 13/3 Sellers Anne 1878 4/7 Sergel C.G. 1875 9/12 Settervall Sune 1909 6/10 Sheel Frideborg 1897 18/6 Sidenblad Karl 1907 8/2 Silversparre Amelie 1906 26/1 Sjöstedt Fabian 1902 6/8 Sjöstedt Tea 1902 6/8 Sjöstrand Carl 1897 3/2 Skani E.R. 1901 12/2 Skinner Mark 1883 7/9 Skiöldebrand Ingeborg 1890 8/3 Skoglund Fr. 1894 7/5, 12/5, 7/6 1895 13/6 Skytte Ebba 1893 22/11 Slum Hildegard u.å. Smiley Albert K. 1897 10/8 Smith A.H. 1876 5/7 Smith-Hals Frithz ? 1876 21/3 Sprange 1876 15/10, 8/12, 15/12 Spångberg Valfrid 1910 10/1 Stam Magn. 1886 24/2 Starring 1876 1/11 Stawelius G.W. 1910 30/7 Stedt Gustav 1850 14/4 Steendorrf Magnus 1901 30/4 Steenkopf Magnus 1901 30/4 Stenberg C. 1877 15/1 Stenhammar Cicilia 1898 12/4 Stenhammar Eva 1911 19/7 Stenhammar Wilh. 1900 13/12 1910 25/5 Stenwall Dagny 1911 19/8 Stenvall O.F. 1909 23/12, 31/12, 1910 22/2, 20/11, 25/11, 14/12 Stephen G. 1869 25/9, 18/10 1870 27/1, 15/2, 10/3, 16/3, 20/9, 21/12, 1871 20/3, 1/5, 26/12, 1888 17/3, 27/3, 30/3 Stillé Anna Dulles 1883 6/3, 1885 27/5, 1888 19/8, 1892 14/12, 1894 8/1, 1895 11/3 Stille C. 1878 3/1, 1888 30/4, 1889 10/6 1894 1/8 Stille C.D. 1883 15/5 Stille C.P. 1895 7/6 Stimdorf Pauline 1884 16/7 Stjernfeldt Aug. 1901 1/8 Stjernstedt Aug. 1901 25/3, 28/6, 1902 5/8, 1907 9/2, 1908 5/1 Stjernström E. 1877 19/2 Strand C.P. 1853 5/6 1853 10/6 Strindberg August 1908 2/11, 1909 12/4 Strindberg L.T. 1870 22/2 Stråle Ellen 1908 8/2, 1909 12/4 Stråle Louise 1908 8/2, 1909 12/4 Ström Ludvig 1907 8/2, 1908 8/2 Strömberg Emil u.å. Strömberg Johanna 1909 15/4 Stuart Charlotte 1907 ?/? Stålhammar A. 1874 ?/5 Stålhammar C.A. 1908 18/2 Stålhammar Hedvig 1854 14/9 Stålhammar John 1905 16/1 Stålhammar S.M.A. 1853 14/4 Sundbeck Carl Leopold 1891 9/4 Sundberg Erik 1908 11/3, 1910 6/7 Sundberg Ernst 1908 5/2 Sundberg Z. 1892 13/6 Sundblad I. 1891 28/8, u.å. Sundén sr 1902 19/10 Sundelius Folke 1910 8/2 Sundelius Oscar 1902 6/8 Sundkvist P.O. 1912 1/1, 14/1 Sundstedt Fredr. 1907 7/5, 10/5, 18/5, 7/6 Sundstedt Fr. N. 1906 28/11 Sundström Bengt 1891 14/2, 25/5, 14/7, 1905 19/2, 22/7, 1908 22/2 13/9, 29/10, 5/11, 21/12, 1911 ?/2 1892 10/2, 2/3, 25/3, 13/4, 3/5, 26/7, 21/10, 26/11, 1893 26/1, 1894 22/1, 1895 23/1, 14/2, 1897 11/7, 1901 4/1, 6/1, 28/2, 17/11, 24/12, 1907 6/5, 1908 20/12, 1909 11/1, 7/2 Sundström Gerda 1905 10/3 Sundström Hilda 1908 20/12, 1909 7/2 1908 22/2 Sunehjelm Annie 1899 5/10 Svanlund C. 1871 7/3 Svanström Gustava 1907 11/11, 13/12, ?/?, 1909 29/4 Svensen G. (Melbyl) 1913 21/3 Svensson C.F. 1876 16/2 Svensson Elias 1880 30/1 Svensson J. u.å. Svensson Thula 1896 4/10 Sveriges minuthandlares riksförbund 1911 10/11 Svärd P.J. 1880 10/9 Särenholm John 1889 27/11 Säve Carl 1868 31/10, 1870 19/5 Söderberg Charles 1871 14/1, 1872 4/1 Söderberg C.Th. 1894 ?/10 Söderblom Knut 1902 31/7, 6/8, 1910 1910 11/7, 1911 17/3, 22/12, 31/12 21/3 Söderblom Lane 1911 24/12 Söderblom Mia 1902 6/8 Södergren Sofi 1907 8/2 Söderman A. 1876 15/1 Söderman C.A. 1878 10/4, 17/4 Södermarck W. 1892 13/1 Tallberg A. 1908 22/5 Tallström In. 1876 28/1 Tamm Hugo 1899 18/11, 1902 5/8, 1906 26/7 Tamm Maria 1902 5/8 Tammelin Filip 1906 21/4 Tedander 1876 12/2 Tell Th. 1908 23/2 Tellbner H. 1877 13/6 Textorius Oskar 1909 18/6 Thams M. 1895 19/11 Thaulou Fritz 1899 12/11 Thengwall Ernst 1912 10/5 Thomas Lilli-G. u.å. Thorburn Alban 1899 19/6 Thorell 1897 8/2, 1901 ?/? Thorell Hildegard 1891 18/3, 1897 2/2, 9/2, 17/2, 10/3, 27/4, 10/5, 1899 1/1, 12/1, 3/2, 1900 1/6, 1902 6/8, 1907 8/2 Thorell Reinhold 1899 12/1, 1902 6/8, 1907 8/2 Thörne Alfred 1910 23/12 1910 27/8 Tingsten Victor 1887 20/9 Topelius Eva Andersson 1896 8/11 Topelius W. 1897 15/6 Torberg Rappe 1902 6/8 Torén Karl 1884 7/11 Tottie Henry 1904 29/2 1904 4/3, 1908 18/2 Tou Aug. 1907 15/2 Troilius 1907 8/2 Troster H.N. 1876 29/10 Tullberg Tycko 1901 4/5 Törnberg Emil 1901 4/9 Törnkvist M. 1895 24/1, 1897 9/3 Törnvall Fredrik 1907 7/2 Uggla Augusta 1906 26/1 Uggla C. 1851 3/1 Ulander Berta 1895 24/10, 1902 6/8 Ulander Jakob 1902 6/8 Ulfosnie 1877 4/4 Ullbner H. 1877 4/4 Wachtmeister F. 1910 27/9 Wadström B. 1870 2/8 Waern Karl Fredrik 1902 6/8 Waern Lalla 1902 6/8 Waetters 1902 6/8 Wahlberg Alfr. 1881 21/9 Wahlgren 1876 26/2 Wahrenberg 1876 27/2 Walde O. Rose 1876 14/10 Waldheim Max Schürer von 1902 25/5, 4/6, 30/6, 24/7 Wallander I.W. 1875 4/12 Wallenberg Anna 1899 5/5, 1909 16/5, 29/11 Wallencrantz Gösta 1907 6/2 Warberg Carl 1906 12/2, 13/2 Warberg Gösta 1897 9/1, 7/2 Wasefelt Augusta 1901 25/1, 7/2 Wasenius Marie- Louise 1897 6/1, 1900 16/9 Watman Karl Gust. 1901 18/1 Wattfelt Augusta 1900 7/4 Wavinsky Th. Erik Hedman 1894 13/7 Vecko-Journalen Odat. Weiding Julius 1907 8/2 Weinall G. 1850 25/1 Wennergren Carl 1906 1/6, 1910 24/11, 18/11 Wersäll Charlotte 1902 22/2 Westerberg Harald 1910 11/3, 1913 16/3 Westin Anna 1912 27/5, 10/6 Westman Anders 1895 14/9 Westman Henric 1902 26/2 Westman Karl Gustaf 1900 26/12 Wettedark Theodor 1906 16/4 Wettergren K. 1906 13/8 Wettermark Elisabet 1910 8/2 1908 16/2 White O.C. 1876 28/11 White Samuel S. 1876 18/12, 20/12 Wickman Georg 1912 10/5, 27/5 Wieille H. 1873 10/6 Wieselgren Ragnar 1907 2/2 Willman A. 1896 17/12, 21/12, 1897 19/11 Wilsson E.L. 1876 28/7 Wiman Ernst 1898 10/3 Winge M.E. 1875 ?/11, 1876 4/2, 17/2 Wingerblixt M. 1849 10/2 Winkvist M. 1877 12/5 Vi och Vårt, redaktionen Odat. Wirgin A.S.G. 1876 26/1 Wirgin Ivar 1909 8/2 Wirgin, överstinnan 1909 8/2 Wistrand August 1908 19/2 Wistrand Helena 1908 19/2 Wittermark Elisabet 1908 8/2 Wrangel 1902 6/8 Wrangel E. 1908 18/2, 1912 19/12, 1913 24/1, 2/2, 12/5, 20/7 Wrangel Evert 1906 3/12, 1909 29/11 1910 7/2, 2/12 Wrangel Gustaf 1903 24/1, 26/1 Wrangel Ingrid 1908 23/1 Wrangel S. 1906 3/9 Wrangel U. 1893 21/2 Wrangel, överste och fru 1908 19/2 Wranill J.H. 1849 25/9 Wright & Son, Peter 1876 15/11 Wyhander Oskar 1866 21/7 Wästberg 1894 21/11 Wästfelt Augusta 1901 3/2, 27/4, 1902 15/2, 1910 8/6, 14/3, 24/4 Zethelius Erik 1902 6/8 Zetterqvist August 1911 15/8 Zetterström M. 1875 27/11, 1876 17/2, 24/5 Zimmelman J.F. 1879 30/1 Zithelius C. 1866 2/11 Zorn 1889 29/5 Åhman Wilhelm 1870 12/10, 16/11 Åhrberg H. 1876 26/2 Å-K Maria 1911 20/2 Åkerblom Johan 1910 14/7 Åkerhjelm 1899 30/3 Åkerhjelm G. 1898 2/2 Åkerhjelm G.S. 1898 26/1 Åkerlund Lars 1906 28/12 Åkermark, fam. 1902 6/8 Åkermark I. G. 1897 30/9, 1899 3/10 Åkermark Isak 1897 19/7, 6/11, 27/12 Åkermark Maria 1897 27/12 Ödman N.P. 1901 13/8 Ödman Pelle 1900 8/3, 1901 1/2 1906 18/4, 28/7 Öft.? B.M. von 1907 22/6 Öhberg Carl Julius 1887 28/6 Österberg C.G. 1870 2/4, 1888 4/9 Österholm Adolf 1880 5/8 Östman Karl 1907 8/2 1907 7/6

Placering

56

Länkar

Det finns inga länkar