Arkivbildare: KJULA M.FL. SOCKNARS POLISDISTRIKTS DIREKTION

Grunduppgifter

KJULA M.FL. SOCKNARS POLISDISTRIKTS DIREKTION
809
1932 - 1945
Kjula m.fl.
  • - - ---
I enlighet med lagen den 6 juni 1925 om polisväsendet i riket, som trädde i tillämpning den 1 jan. 1932, bildades jämlikt länsstyrelsens beslut den 17 dec. 1931 ett polisdistrikt inom Österrekarne landsfiskalsdistrikt, vilket polisdistrikt omfattade Kjula, Hammarby, Sundby och Vallby socknar. En direktion tillsattes. År 1942 delades Barva-Jäders polisdistrikt, så att Jäder tillfördes Kjula m.fl. socknar och Barva, Stenkvista-Ärla polisdistrikt (Länsstyrelsens resolution 29/6 1942). Jfr Stenkvista-Ärla polisdistrikts arkiv. År 1946 uppgick organisationen i ett nybildat förbund för Österrekarne polisdistrikt (länsstyrelsens resolution den 20 okt. 1945). Se dess arkiv. Kjula m.fl. socknars polisdistrikts verksamhet omfattar sålunda tiden 1932 (1942)-1945.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar