Arkivbildare: ESKILSTUNA ANDRA BAPTISTFÖRSAMLING

Grunduppgifter

ESKILSTUNA ANDRA BAPTISTFÖRSAMLING
892
1933 -
Eskilstuna
  • - - ---
Spänningen mellan baptismens i Sverige två förgreningar, Svenska baptistsamfundet och Örebromissionen, tog sig också uttryck i Eskilstuna baptistförsamling. Den ökade alltmer efter Örebromissionens ledares, pastor John Ongmans, död år 1931, då en brytning komm till stånd och två samfund bildades. I Eskilstuna stod år 1932 valet mellan två kandidater i baptistförsamlingen, den ena representerande Svenska baptistsamfundet, den andra Örebromissionen. När kandidaten för det föertnämnda samfundet valdes, blev söndringen snart ett faktum. Den 9 mars 1933 samlades under distriktschefen F.O. Källstrands ledning ett fyrtiotal baptistmedlemmar för att samtala om bildandet av en ny baptistförsamling. Överläggningarna fortsatte vid flera möten. Listor iordningsställdes. På dessa antecknade de medlemmar sina namn, som önskade träda ut ur Eskilstuna baptistförsamling. Den 21 mars 1933 höll sistnämnda församling ett extra möte,varvid flyttningsbetyg beviljades för 107 personer i staden och 38 bosatta i Kjula. Dessa 145 personer bildade Eskilstuna andra baptistförsamling den 26 mars 1933. Beträffande moderförsamlingen, se Eskilstuna första baptistförsamlings arkiv. Stadgar för nya församlingen antogs första gången 12 november 1933 och den andra gången 12 januari 1947. Enligt den sistnämnda skulle församlingens namn vara "Eskilstuna 2 baptistförsamling - Salemförsamlingen". Formligt utträde ur Svenska baptistsamfundet begärdes icke förrän år 1936. Därefter tillhörde församlingen sålunda Örebromissionen. Den 3 januari 1937 bildade medlemmarna i Kjula (Kjulagrupprn) en egen församling. Den 27 oktober samma år begärde 38 medlemmar, bosatta i Skogstorp (Skogstorpsgruppen), sitt utträde för att bilda en egen församling. Dessa hade detta år fått en egen gudstjänstlokal, Betelkapellet i Örsta, Stenkvista socken. Skogstorpsgruppen begärde dock sitt återinträde i Salemförsamlingen och beviljades detta den 1 december 1945. Den 14 juli påföljande överlämnades kapellet, som förvaltats av Sällskapet Enighet, till Salemförsamlingen. Den 3 oktober 1948 uppgick också en annan församling i Salemförsamlingen ( nämligen Immanuelsförsamlingen i Eskilstuna. Se dess arkiv. Litteratur: Minnesskrift om vad Gud har verkat. Salemförsamlingen (Immanuelsförsamlingen). Eskilstuna 1933-1935. Eskilstuna1954. Eskilstuna andra baptistförsamling avlämnade sin första leverans av arkivhandlingar den 18 september 1973 till stadsarkivet i Eskilstuna.

Placering

92

Länkar

Det finns inga länkar