Arkivbildare: ABF:S ESKILSTUNAAVDELNING

Grunduppgifter

ABF:S ESKILSTUNAAVDELNING
898
1919 -
Eskilstuna
  • - - ---
Arbetarnas Bildningsförbund bildades år 1912 i vårt land på Richard Sandler. Riksorganisationen skapades efter mönster från IOGT:s studieverksamhet. År 1913 fanns i Sörmland tre arbetande studiecirklar, år 1921 var antalet 77. En distriktsorganisation började omorganiseras år 1917. Fem år senare var turen kommen till Sörmland. Vid en konferens i åsa folkhögskola den 9 april 1922 bildades sålunda ABF:s Sörmlandsdistrikt. Se dess arkiv. I Eskilstuna diskuterades bildandet av ett lokalt bildningsutskott eller en avdelning den 19 april 1919. Det konstituerande sammanträdet hölls den 1 juni s å. Ordförande och instruktör för många år blev Bernhard Hellström. Beträffande biblioteksverksamheten, se ABF:s Eskilstunaavdelnings biblioteks arkiv. I nr 20 Eskilstuna uppgick följande lokalavdelningar: 1/7 1968: Nr 242 Västra Rekarne " " : " 481 Skogstorp " " : " 564 Ärla " " : " 816 Hållsta 1/7 1969: " 338 Torshälla " " : " 1018 Hällby " " : " 1129 Hällberga " " : " 1302 Kafjärden Då Eskilstuna kommun bildades den 1 januari 1971, omfattade ABF:s Eskilstunaavdelning hela kommunen. En vattenskada inträffade vid 1960-talets mitt, som förstörde en hel del av arkivmaterialet. Förteckningen har upprättats i april 1978.

Placering

48

Länkar

Det finns inga länkar