Arkivbildare: ABF:S ESKILSTUNAAVDELNINGENS BIBLIOTEK

Grunduppgifter

ABF:S ESKILSTUNAAVDELNINGENS BIBLIOTEK
911
1919 - 1925
Eskilstuna
  • - - ---
Redan vid starten av Eskilstuna ABF-avdelning våren 1919 beslöt man att inrätta ett ABF-bibliotek. Det skedde genom att man den 15 juni 1919 övertog Eskilstuna Arbetarebibliotek av Eskilstuna soc.dem. arbetarekommun. Kommunala medel ansöktes om och erhölls. Efter motio av Bernhard Hellström och Gust.E Andersson beslöt stadsfullmäktige den 9 oktober 1924 att ta emot ABF:s (och IOGT:s) bibloitek till ett nybildat Eskilstuna Folkbibliotek. Nya bibliotekslokaler i teaterhuset togs i bruk av folkbiblioteket i augusti 1925. Därmed hade ABF-biblioteket kommunaliserats och upphört att finnas till. Verksamheten varade sålunda perioden 1919-25. Se även Eskilstuna stad. Stadsbibliotekets arkiv.

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar