Arkivbildare: LIBERALA STUDIEFÖRBUNDET (LIS). LOKALAVDELNINGEN I ESKILSTUNA

Grunduppgifter

LIBERALA STUDIEFÖRBUNDET (LIS). LOKALAVDELNINGEN I ESKILSTUNA
920
1950 - 1967
Eskilstuna
  • - - ---
Eskilstunaavdelningen av LIS bildades i början av 1950-talet. Protokoll från den första tiden saknas. Den bytte år 1957 namn till Eskilstuna lokala studieråd av LIS och år 1961 till LIS studiekommittèi Eskilstuna. Fr.o.m. våren 1966 var namnet LIS lokalavdelning i Eskilstuna. Den gick samman med SLS Eskilstunaavdelning och bildade Eskilstunaavdelningen av Studieförbundet Vuxenskolan (SV), vars verksamhet började den 1 juli 1967. Se dess arkiv. LIS-avdelningens sista möte hölls den 12 december s.å.

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar