Arkivbildare: AKTIONSKOMMITTÈN I ESKILSTUNA MOT ALKOHOLMISSBRUK OCH TRAFIKONYKTERHET

Grunduppgifter

AKTIONSKOMMITTÈN I ESKILSTUNA MOT ALKOHOLMISSBRUK OCH TRAFIKONYKTERHET
1001
1954 - 1971
Eskilstuna
  • - - ---
Den 9 december 1953 sammanträdde representanter för nykterhets- och barnavårdsnämnderna, lokalnykterhetskommittèn och IOGT-distriktet för att bilda en aktionskommittè i Eskilstuna mot alkoholmissbruk och trafikonykterhet. Det formella bildandet ägde rum den 4 februari 1954. Då tillsattes också ett antal sektioner, nämligen trafiksektionen, sektionen för alkohlfria drycker, idrottssektionen, film- och mötessektionen, sektionen för skriftlig upplysning och fackliga sektionen. Sedemera tillkom familjesektionen. Aktionskommittèn upplöstes den 29 januari 1971 enligt mötesbeslut den 21 april 1970.

Placering

6

Länkar

Det finns inga länkar