Arkivbildare: ESKILSTUNA LOKALAVDELNING AV DE HANDIKAPPADES RIKSFÖRBUND (DHR)

Grunduppgifter

ESKILSTUNA LOKALAVDELNING AV DE HANDIKAPPADES RIKSFÖRBUND (DHR)
Eskilstuna lokalavd. av Riksorganisationen De Vanföras Väl. VDVV. 1941 De Vanföras Riksorganisation. DVR. 1946.
1030
1941 - 2007
Eskilstuna
  • - - ---
De Handikappades Riksförbund DHR: Den 23 juni 1923 bildades kamratföreningen De Vanföras Väl på vanföreanstalten i Göteborg. Snart följde vanföreanstalterna i Helsingborg och Stockholm efter. 1926 gick föreningarna samman i Riksorganisationen kamratföreningen De Vanföras Väl. Under de första åren var organisationen starkt bunden till vanföreanstalternas verksamhet. På 1930-talet uppstod en rad föreningar i Sydsverige bland rörelsehindrade utanför vanföreanstalterna. En ny riksorganisation, föreningen Värnet, fick avdelningar i Malmö, Helsingborg och Västerås. Stockholmsavdelningen inom Kamratföreningen De Vanföras Väl ville ha avdelningar utanför vanföreanstalterna och lyckades 1934 ändra namnet till Riksorganisationen De Vanföras Väl. 1939 slogs de båda organisationerna Värnet och De Vanföras Väl ihop och vid årsmötet 1944 ändrades namnet till De Vanföras Riksorganisation. 1955 ändrades riksorganisationen till riksförbund, och 1965 fick de namnet De Handikappades Riksförbund. Eskilstuna avdelningen: Eskilstuna lokalavdelning bildades på hösten 1941, då riksorganisationen hette De Vanföras Väl (RDVV). Man arbetade i huvudsak på att bygga upp föreningens inre arbete. Att stärka kamratbanden mellan de handikappade och att stötta och uppmuntra varandra var en viktig sak i det lokalavdelningsarbete som bedrevs i början av 40-talet. Till avdelningens första ordförande valdes Alf Åkerlind och som vice ordförande Britta Johansson och som sekreterare och kassör valdes Stina Lindeberg. Avdelningen hade den första tiden 15 medlemmar. Medlemskapet kostade 3 kronor per person, varav 2 kronor gick till riksorganisationen och 1 krona till avdelningen. Avdelningens möten präglades de första åren av sång, musik och andra trivsamma aktiviteter. Föreningen har under årens gång ändrat karaktär från kamratförening till en stark folkrörelse med ett målinriktat socialpolitiskt program. Aktiviteter inom DHR är månadsmöten med olika program, studiecirklar, uppsökande verksamhet, ungdomsverksamhet, idrott, utflykter och resor. DHR hade även en kursgård i Mälarbaden som heter Mälarvik, som numera förvaltas av Torshälla stads nämnd. Södermanlands handikappidrottsförbund ordnar där varje sommar dagläger för funktionshindrade. Korta fakta: Eskilstuna lokalavdelning av Riksorganisationen De Vanföras Väl (VDVV) bildades den 26 sep. 1941. Den 28 april 1946 ändrades namnet till De Vanföras Riksorganisation (DVR). Det nuvarande namnet (DHR) begynte användas vid månadsmötet den 14 nov. 1965. En fastighetsförening bildades och erhöll stadgar vid konstituerande möte den 8 jan. 1950. Se Mälarvågens fastighetsförening upa arkiv.

Placering

71

Länkar

Det finns inga länkar