Arkivbildare: HÅLLSTA SOC DEM ARBETAREKOMMUN

Grunduppgifter

HÅLLSTA SOC DEM ARBETAREKOMMUN
1060
1915 - 1972
Hållsta
  • - - ---
Den 22 sep. 1915 bildades en arbetarekommun för Husby-Rekarne socken, nämligen Hållsta soc.dem. arbetarekommun. Den 30 aug. 1972 upplöstes arbetarekommunen och Hållsta soc. dem. förening bildades, se dess arkiv.

Placering

24

Länkar

Det finns inga länkar