Arkivbildare: ESKILSTUNA SOC DEM ARBETAREKOMMUN. NYA ARKIVET

Grunduppgifter

ESKILSTUNA SOC DEM ARBETAREKOMMUN. NYA ARKIVET
1058
1972 - -
Eskilstuna
  • - - ---
Vid kommunsammanläggningen 1971 omorganiserades arbetarekommunen vid ett möte med partikretsen (jfr Söd soc dem partidistrikt Eskilstunakretsens arkiv) den 29 maj 1972 beslöts att Eskilstuna primärkommun skall vara en arbetarekommun, Eskilstuna arbetarekommun, vidare att partikretsen upphör och övriga arbetarekommuner och stadsföreningar ombildas till socialdemokratiska föreningar. Se Eskilstuna soc dem arbetarekommuns arkiv.

Placering

113

Länkar

Det finns inga länkar