Arkivbildare: Eskilstuna Finska Socialdemokratiska Förening -Eskilstunan Suomenkielinen Sosiaalidemokraattinen Yhd

Grunduppgifter

Eskilstuna Finska Socialdemokratiska Förening -Eskilstunan Suomenkielinen Sosiaalidemokraattinen Yhd
1077
- - -
Eskilstuna
  • - - ---
H I S T O R I K Eskilstuna stadsarkiv, Förenings- och personarkiv 1077 Eskilstuna Finska Socialdemokratiska Förening -Eskilstunan Suomenkielinen Sosiaalidemokraattinen Yhdistys Eskilstuna Finska Socialdemokratiska Föreningen (ESSY) grundades den 14 mars 1970 i Folkets Hus i Eskilstuna. Arbetskraftsinvandringen från Finland till Sverige hade varit stor under 1960-talets slut och i början av 1970-talet. Politiskt engagemang bland de nyinflyttade finländarna var stort i början av 1970-talet och flera politiska föreningar grundades runt om i landet. Av dessa blev ESSY den första finskspråkiga socialdemokratiska föreningen i Sverige. Många av de politiskt aktiva finländarna hade arbetarbakgrund och tidigare erfarenheter från föreningslivet. Att lösa de sociala och kulturella problem som finska invandrarna mötte var den grundläggande orsaken till grundandet av ESSY. Arbetet med att förbättra invandrarnas levnadsförhållanden i Eskilstuna och i övriga Sverige var kännetecknande för ESSY under föreningens hela verksamhet. Eskilstuna Finska Socialdemokratiska Förening var aktiv både på det lokala och rikstäckande planet. De rikstäckande målen som drevs av föreningen var den kommunala rösträtten för invandrare och rätten till undervisning på finska. På det lokala planet agerade föreningen för att uppmärksamma skolfrågor och speciellt behovet av tvåspråkig undervisning. För att förbättra den kommunala servicen riktad mot finländare var föreningen aktiv i att begära tvåspråkiga tjänster. Detta inbegrep bl. a. skolor och socialtjänster, men även bibliotekstjänster. För övrigt var ESSY verksam i att driva bostads- och jämlikhetsfrågor och tog även ställning mot medias nedsättande uttalanden om finländare. Mot slutet av 1980-talet minskade antalet medlemmar i ESSY drastiskt. På grund av den minskade invandringen från Finland fanns det inte längre samma rekryteringsbas för nya medlemmar som tidigare. En andra generation finländare anslöt sig samtidigt alltmer till svenska föreningar. Närdemokratins genomförande i Eskilstuna påverkade ESSY genom att de politiskt aktiva finländarna nu sökte sig till kommundelsnämnderna där besluten fattades. Den 17 maj 1989 bestämdes det att föreningen skulle upphöra. Källor: Eskilstunan Suomenkielinen Sosiaalidemokraattinen Yhdistys/Eskilstuna Finska Socialdemokratiska Föreningen ESSY 1970-1989. Red. Maire Dahlman, Heikki Kotka, Mats Johansson & Matti Pilhjerta. Eskilstuna 2007.

Placering

7

Länkar

Det finns inga länkar