Arkivbildare: ESKILSTUNA KLOSTERS SOC DEM KVINNOKLUBB

Grunduppgifter

ESKILSTUNA KLOSTERS SOC DEM KVINNOKLUBB
1091
1950 - -
Eskilstuna
  • - - ---
Klubben bildades den 23 nov. 1950 vid ett samkvämsmöte arrangerat av Eskilstuna soc. dem. kvinnoklubb, Eskilstunakretsen av SSKF samt Södermanlands soc. dem. kvinnodistrikt.

Placering

14

Länkar

Det finns inga länkar