Arkivbildare: HELLGREN GÖSTA

Grunduppgifter

HELLGREN GÖSTA
1125
Eskilstuna
  • - - ---
Innehåller bilder, historik om fordon och trafikförhållanden samt turlistor. Materialet är indelat i fyra avdelningar: 1 Historik om busstrafiken i Eskilstuna-området med tonvikt på AB Eskilstuna Omnibusstrafik och bilder åren 1922-1939. 2 Övriga trafikföretag i området. 3 AB Eskilstuna Omnibusstrafik under 1940-och 1950-tal. 4 Turlistor åren 1934- 1950. Vagnparkförteckning år 1932 resp 1939. Obs! Endast kopior av arkivet får brukas av forskare. Således volym 2.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar