Arkivbildare: ESKILSTUNA ARBETAREINSTITUT

Grunduppgifter

ESKILSTUNA ARBETAREINSTITUT
1127
1895 - 1968
Eskilstuna
  • - - ---
En ansats till ett arbetareinstitut i Eskilstuna företogs av tekniska föreningen i Eskilstuna redan 1883. Se dess arkiv, voym AI:1, EI:1. Avdelningen av Godtemplarorden i Eskilstuna tillsatte i maj 1895 en kommitté för att söka upprätta ett arbetareinstitut. En insamling gjordes och lämnade ca 1.000 kronor. En styrelse valdes 10/9 1895. Fabriksidkare Arvid Nilsson blev ordförande. Som föreståndare antogs dr. Aug. Heimer. Verksamheten började med föreläsningar i okt. 1895. Redan två månader dessförinnan hade interimsstyrelsen ansökt hos stadsfullmäktige om bidrag. Stadgar antogs 12/9 1896. Föreläsningsföreningen upphörde 26/11 1968. Kassabehållningen överlämnades till Eskilstuna pensionärsförening.

Placering

16

Länkar

Det finns inga länkar