Arkivbildare: ESKILSTUNA GYMNASISTFÖRBUND

Grunduppgifter

ESKILSTUNA GYMNASISTFÖRBUND
1146
1912 - 1914
Eskilstuna
  • - - ---
Vid Eskilstuna högre allmänna läroverk bildades en gymnasistförening den 12 dec. 1912. Dess namn blev Eskilstuna gymnasistförbund. Svårigheter att samla medlemmarna till mötena samt stoj, bråk och ouppmärksamhet bidrog till dess snara upplösning. Efter 29 protokollförda sammanträden nedlades föreningens verksamhet våren 1914. Handlingarna har påträffats i S:t Eskils skolas arkiv.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar