Arkivbildare: FÖRENINGEN ESKILSTUNA LÄROVERKSKAMRATER

Grunduppgifter

FÖRENINGEN ESKILSTUNA LÄROVERKSKAMRATER
1147
1921 - 1935
Eskilstuna
  • - - ---
I aug. 1921 samlades fd lärjungar, som hade studerat vid Eskilstuna högre allmänna läroverk under 1870- och början av 1880-talet, till en samling i Eskilstuna på initiativ av förste baningenjören Carl Höjer och rektor Arvid Westling, båda bosatta i Göteborg. Fem år senare eller den 11sep. 1926 kallade man till ett nytt möte. Man beslöt därvid bilda "Kamraters vid Eskilstuna minnesfond" att användas till understöd åt forna lärjungar som råkat i nöd. Den 28 juli 1928 träffades forna lärjungar vid Eskilstuna h a l på nytt. De beslöt då bilda föreningen Eskilstuna lärroverkskamrater. Minnesfonden överfördes till denna. Föreningen upplöstes enligt beslut den 14 sep. 1935. En av anledningarna var motståndet mot rektor Westlings förslag att utvidga föreningen till att omfatta alla fd elever, som uppnått 50 år, vilket förslag kunde leda till ett alltför stort antal hjälpsökande med därmed förenade myckna arbete, som ingen ville åtaga sig. Handlingarna överlämnades av disp. John Ström till den år 1936 bildade organisationen för fd elever vid läroverket, Föreningen Eskilstunesarna. Se Föreningen Eskilstunapojkarnas arkiv.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar