Arkivbildare: HUMANISTISKA FÖRBUNDET

Grunduppgifter

HUMANISTISKA FÖRBUNDET
1155
1936 -
Eskilstuna
  • - - ---
Humanistiska förbundet i Eskilstuna bildades den 10 maj 1936. Det anslöt sig till Svenska humanistiska förbundet. Initiativtagare var borgmästare Edgar Rosander, folkskoleinspektör Gustaf Fahlander, doktor Emanuel Bergman, lektorerna Ruben Nöjd och David Tabachovitz samt rektor D.F. Nylund. De hade vid ett par förberedande möten (27 feb. och 10 mars) förvissat sig om samtycke och medverkan från existerande föreningarna i Eskilstuna: Modersmålslärarnas förening och Historisk - geografiska sällskapet. Jfr deras arkiv. Ordförande: 1936-44 rektor D.F. Nylund 1944-48 doktor Emanuel Bergman 1949-59 rektor Stig O:n Nordberg 1959- centralbibliotekarie Gunborg Nyman Sekreterare: 1936-50 lektor David Tabachovitz 1950-55 läroverksadjunkt Albert Landin 1955- adjunkt Gunnar Carlsson

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar