Arkivbildare: CENTERNS KVINNOFÖRBUND (CKF). LISTA CKF-AVDELNING

Grunduppgifter

CENTERNS KVINNOFÖRBUND (CKF). LISTA CKF-AVDELNING
Lista SLKF.avd.
1253
1962 - -
Lista
  • - - ---
H I S T O R I K Eskilstuna stadsarkiv, Förenings- och personarkiv 1168 ORNITOLOGISKA KLUBBEN Vid ett möte den 27 februari 1957 på Strandcaféet i Eskilstunas saluhall, bildades föreningen Ornitologiska klubben i Eskilstuna (OKE). Då utsågs Gert Johansson till klubbens första ordförande. Från början hade klubben 12 medlemmar. Under årens lopp har medlemsantalet ökat och år 2008 fanns 170 medlemmar i föreningen. OKE är en ideell förening som arbetar aktivt med naturbevakning och bevarande av viktiga livsmiljöer för olika fågelarter. En del av klubbens naturbevakning är fågelrapportering. Rapporter från medlemmar samlas in och bevaras som forskningsunderlag. Inventeringar och undersökningar av vissa fågelarter och specifika miljöer genomförs kontinuerligt. Årligen genomför OKE ett antal exkursioner och man har utbildningsverksamhet i form av studiecirklar. Två gånger per år ger OKE ut sin tidskrift "Naturglimten" med reportage och rapporter om klubbens verksamhet. Ornitologiska klubben i Eskilstunas arkiv omfattar åren 1957-2009.

Placering

12

Länkar

Det finns inga länkar