Arkivbildare: JORDBRUKARNAS RIKSFÖRBUND (JR). SÖDERMANLANDS LÄNS NORRA VALKRETSFÖRBUND AV JR

Grunduppgifter

JORDBRUKARNAS RIKSFÖRBUND (JR). SÖDERMANLANDS LÄNS NORRA VALKRETSFÖRBUND AV JR
1169
1920 - 1922
Södermanland
  • - - ---
Vid ett möte den 15 maj 1920 på stadshotellet i Eskilstuna med sockenombud och styrelserepresentanter från de olika sockenföreningarna av JR i norra Södermanland gick man i författning om att bilda ett valkretsförbund, Södermanlands läns norra valkretsförbund. Initiativtagare hade varit greve K.K. von Posse, Taxinge-Näsby. Beträffande JR:s verksamhet i övrigt i länet, se inledningen till förteckningen över Södermanlands distrikts av Bondeförbundet (BF) arkiv. När diskussion pågick om bildandet av och anslutning till Mälarprovinsernas distrikt, samtalades livligt om uppgående i BF. I dec. 1920 uttalade man sig positivt för saken, eftersom ett gott samarbete redan hade etablerats med "de föreningar av Bondeförbundet, som finnas här". Vid gemensamma överläggningar med Södermanlands läns södra valkretsförbund på Järnvägshotellet i Eskilstuna den 25 juli 1921 beslöt man att godkänna BF:s "namn, grundprogram och stadgar i enlighet med förbundsstämmans beslut i juni" s.å. De gamla styrelserna skulle dock fungera till nyvalen enligt BF:s stadgar påföljande år. Därmed hade Södermanlands läns norra valkretsförbund av JR upplöst att finnas till. Dess verksamhet omspände sålunda tiden 1920-22. Litteratur: BF i Södermanland. Jubileumsskrift: Södertälje 1946.

Placering

0

Länkar

Det finns inga länkar