Arkivbildare: JORDBRUKARNAS RIKSFÖRBUND (JR). SÖDERMANLANDS LÄNS SÖDRA VALKRETSFÖRBUND AV JR

Grunduppgifter

JORDBRUKARNAS RIKSFÖRBUND (JR). SÖDERMANLANDS LÄNS SÖDRA VALKRETSFÖRBUND AV JR
1170
1917 - 1922
Södermanland
  • - - ---
Vid ett möte den 21 april 1917 i Nyköping konstituerades Södermanlands läns södra valkretsförbund. Ett interimsstyrelse hade då verkat en tid. Protokollen från valkretsförbundets första år har gått förlorade. Redan vid sammanträdet den 27 april 1918 saknades handlingarna, som förmodades ha legat hos den nyss avlidne ordföranden, Gustav Hjort från Fostorp, Östra Vingåker. Beträffande JR:s verksamhet i övrigt i länet, se inledningen till förteckningen över Södermanlands distrikts av Bondeförbundet arkiv. Våren 1920 utsågs ledamöter att ingå i styrelsen för Mälarprovinsernas distriktsorganisation av JR. Den 25 juli 1921 hölls gemensamma överläggningar med Södermanlands läns norra valkretsförbund. Se dess arkiv. Resultatet blev uppgående i Bondeförbundet och valkretsförbundets totala upplösning 1922. Verksamheten omspände sålunda tiden 1917-22. Litteratur: BF i Södermanland. Jubileumsskrift: Södertälje 1946.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar