Arkivbildare: LANDSBYGDSPARTIET BONDEFÖRBUNDET (BF). SÖDERMANLANDS DISTRIKT AV BF

Grunduppgifter

LANDSBYGDSPARTIET BONDEFÖRBUNDET (BF). SÖDERMANLANDS DISTRIKT AV BF
1174
1921 - 1957
Södermanland
  • - - ---
Bonderörelsen i Södermanland introducerades av ägaren till Vadsbro gård, Dunkers socken, nämligen Gustaf Eriksson. Han hade varit Sörmlands bondetågsledare 1914 och deltog samma år i överläggningarna om ett landsomfattande bondeförbund. Resultatet blev att på årsdagen av bondetåget eller den 6 feb. 1915 konstituerades Jordbrukarnas Riksförbund (JR). Gustaf Eriksson tog initiativet till bildandet av flera sockenföreningar i Södermanland, först bland dem i Dunker den 24 maj 1915. Sommaren s.å. bildades avdelningar i Gillberga, Vrena och Fogdö. Organisationen erhöll fastare former genom möten den 22 och 23 okt. 1915 i Eskilstuna resp. Nyköping, då man tillsatte valkretsstyrelser för norra och södra valkretsarna. JR hade i södra Sörmland ett av sina starkaste fästen i landet. Där konstituerades Södra Sörmlands valkretsförbund av JR den 21 april 1917. Först tre år senare eller den 15 maj 1920 konstituerades Södermanlands norra valkretsförbund. I Södermanland förde Bondeförbundet en ganska obemärkt tillvaro ett antal år från sitt inträde på arenan år 1916. På riksplanet ledde underhandlingarna mellan JR och BF jämte det framgångsriks valet år 1920 till att man beslöt den 10 juni 1921 att JR skulle uppgå i BF. JR:s verksamhet i Södermanland omfattade så lunda tiden 1915-21(22). Protokollen för de första åren saknas. Se JR Södermanlands läns södra valkretsförbunds arkiv, och JR Södermanlands läns norra valkretsförbunds arkiv. Landsbygdspartiet Bondeförbundet ändrade namn fr o m sommaren 1957 till Centerpartiet Bondeförbundet. Se Södermanlands distrikts av Centerpartiet arkiv. Litteratur: BF i Södermanland. Jubileumsskrift. Södertälje 1946.

Placering

19

Länkar

Det finns inga länkar