Arkivbildare: ESKILSTUNA RÖSTRÄTTSFÖRENING

Grunduppgifter

ESKILSTUNA RÖSTRÄTTSFÖRENING
1305
1889 - 1898
Eskilstuna
  • - - ---
Föreningen bildades den 25 aug. 1889 under mottot att organisera och fast sammanbinda samhällets medlemmar för att kämpa för den allmänna rösträttens införande. Fram till den 13 jan. 1898 arbetade föreningen. Denna dag upplöstes den, "sedan fackföreningarne i staden öfvergått till det socialdemokratiska partiet samt äfven en ny politisk organisation, vensterpartiet hade kommit till, hade förutsättningarne och behofvet af en speciell rösträttsförening försvunnit".

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar