Arkivbildare: ESKILSTUNA BADMINTONKLUBB

Grunduppgifter

ESKILSTUNA BADMINTONKLUBB
1316
1935 - -
Eskilstuna
  • - - ---
Den 15 nov. 1935 gjordes ett första försök att bilda en badmintonklubb i Eskilstuna. En interimstyrelse tillsattes, och en dryg månad senare hade styrelsen kommit så långt i sitt arbete, att klubben var ett faktum. På grund av en nära nog katastrofal lokalbrist avsomnade dock all verksamhet redan året efter. Försök nummer två gjordes den 9 dec. 1941, och liksom förra gången lyckades en vald interimstyrelse att bilda en badmintonklubb. Detta skedde vid ett möte den 2 jan. 1942. Men ännu en gång stupade klubben, och orsaken densamma som tidigare: lokalbrist. Så gjordes försök nummer tre den 20 april 1950, och från denna dag har aktiviteten ökat. Åren 1961 och 1964 stod Eskilstunaklubben som arrangör för Svenska mästerskapen. Källor: Protokoll.

Placering

21

Länkar

Det finns inga länkar