Arkivbildare: ESKILSTUNA GYMNASTIKKOMMITTÉ

Grunduppgifter

ESKILSTUNA GYMNASTIKKOMMITTÉ
1322
1925 - 1986
Eskilstuna
  • - - ---
Inledning. Vid Eskilstuna Gymnastikförenings möte den 17 feb. 1924 väcktes tanken att bilda en hela Eskilstuna omfattande allmän gymnastikorganisation för att på olika sätt befrämja gymnastikintresset i staden. Initiativtagaren Redaktör G. Appelkvist, fick utreda frågan. De gymnastikidkande föreningarna i staden inbjöds till ett möte den 16 april 1925. En kommitté tillsattes. Den blev färdig snaggt nog. Vid mötet den 29 april var man redo att bilda Eskilstuna Gymnastikkommitté. Arbetsuppgifterna skulle vara att anordna Gymnastikens dag och på andra sätt propagera för gymnastik, vidare ge stöd åt gymnastikföreningar och uppmuntra till nya sådana samt söka kommunala bidrag till lokalhyra och fördela dessa medel mellan medlemmarna. Ordförande har varit: 1925 - 31 Willy K.E. Johansson 1932 - 33 David Greber 1934 - 38 Gustav Liljegren 1939 Jean Schillström 1940 - 57 Anders Stenkvist 1958 - 86 Mats Andersson Fr.o.m. år 1983 infördes fria lokaler till ungdomsverksamheten och drogs det tidigare beviljade lokalbidragsanslaget in. Tanken väcktes då att avveckla gymnastikkommittén. Vid årsmötet den 6 maj 1986 beslöt Eskilstuna Gymnastikkommitté - att upplösa kommittén - att överföra verksamheten till Eskilstunakretsen av Södermanlands Gymnastikförbund och Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation. - att tillföra de ekonomiska medlen Södermanlands Gymnastikförening för att där bilda "Eskilstuna Gymnastikkommittés stipendie- och uppvisningsfond" för gymnastikidkande föreningar inom Eskilstuna kommun. Arkivhandlingarna har överlämnats år 1989 av gymnastikdirektör Mats Andersson.

Placering

12

Länkar

Det finns inga länkar