Arkivbildare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA VII. HUVUDSTYRELSEN

Grunduppgifter

IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA VII. HUVUDSTYRELSEN
IFK ESKILSTUNA
1334
1897 - -
Eskilstuna
  • - - ---
På initiativ av Nils Engström och G. Dahlgren bildades Idrottsföreningen Kamraterna den 9 sep. 1897 och erhöll Kretsnummer 7. De första tävlingarna arrangerades en sommarsöndag året efter och kommenterades i lokalpressen med följande ord: "Idrottstäflingarna härstädes i går inleddes kl. 5 på morgonen med vilocipedtäfling på 10.000 meter. Kl. 10 hvidtog skjutning med salongsgevär och kl. 4 följde de öfriga numren på programmen i Hamnallén. Stora skaror skådelystna hade kommit tillstädes. Musik utfördes intill kl. 6 af oketten Lyran. Först vid half 8-tiden hvoro täflingarna slut" Den fria idrotten var så att säga först på plan, sedan kom fotbollen. Många sektioner har under åren vuxit fram; somliga har upphört men ett flertal arbetar vidare. Måhända har fotbollsmeriterna med åtskilliga säsonger i allsvenskan gjort föreningen mest känd, men även friidrottarna med olympia- och landskampsmedaljer och en mångfald svenska mästerskap har också gjort reklam för de "blå-vita" i Eskilstuna. Källor: Protokoll med handlingar, SM-program 1957.

Placering

91

Länkar

Det finns inga länkar