Arkivbildare: IOGT KRETSLOGEN FÖRENINGSBANDET

Grunduppgifter

IOGT KRETSLOGEN FÖRENINGSBANDET
1393
1907 - -
Eskilstuna
  • - - ---
Kretslogen bildades den 11 aug. 1907 i Marieborg, Västermo, av åtta anslutna loger, nämligen Sanningens röst, Ungdomens hopp, Lista Lycka, Frihetens röst, Karmel, Fast, Fram och Hjälmareborg. Före kretslogens bildande hölls växelvis gemensamma möten inom logerna i Lista,Öja och Västermo. En kontaktman - besöksdeputerad - förmedlade samarbete och meddelade kretslogegraden. Efter kretslogens tillkomst överläts detta arbete på krets- templaren. Då föreningsverksamheten minskade och vissa loger lades ner, sammanslogs Eskilstuna västra kretsloge och kretslogen Föreningsbandet 1957 till en kretsloge med bibehållandet av namnet Föreningsbandet.

Placering

11

Länkar

Det finns inga länkar