Arkivbildare: IOGT AB CAFÉ FRAMTIDEN

Grunduppgifter

IOGT AB CAFÉ FRAMTIDEN
1461
1895 - 1935
Eskilstuna
  • - - ---
Café Framtiden grundlades inom Räddningskåren (se dess arkiv) 1895, då man förde fram frågan "om den fördel, som låge uti inrättande av snygga och trevliga nykterhetsrestauranger som motvikt till krogarna". Behovet av en sådan restaurang, "där godtemplarungdomen såväl som ungkarlar i allmänhet kunde ha sitt tillhåll", var stort, och man skred därför "genast från ord till handling". En ekonomisk förening med 5-kronorsinsatser bildades, medel insamlades, "och resterande nödigt rörelsekapital upplånades". I Eskilstuna-Kurirens fastighet, som då var under byggnad vid Rinmans torg, erhöll man lämpliga lokaler. "På detta sätt uppstod Café Framtiden, som öppnades för allmänheten den 1 okt. 1896". Snart visade det sig, "att kaféet i fråga fyllde ett verkligt behov. Det bar sig även bra ur ekonomisk synpunkt, och då föreningen år 1898 för vinnande av bättre stadga ombildades till bolag, kunde varje insatsägare erhålla en 10-kronors-aktie för sin insats, varjämte logerna erhöllo 372 aktier som gåva av föreningen". Café Framtiden seglade alltså för förlig vind, men när den stora depressionen i början av 1930-talet drog fram över världen, vändes de tidigare vinsterna i förlust. När därtill ungdomen fått "andra tillfällen till förnöjelse - biografer och radio samt dansen i sin nya form", och vidare "den skärpta konkurrensen från flera nya kaféer", var styrelsen av den åsikten "attdet knappast var möjligt att få rörelsen lönande". År 1935 trädde Café Framtiden i likvidation. Källor: Södermanlands Distriktloges jubileumsskrift 1909. AB Café Framtidens protokoll A:1.

Placering

16

Länkar

Det finns inga länkar