Arkivbildare: GILLBERGA BYGGNADSFÖRENING UPA

Grunduppgifter

GILLBERGA BYGGNADSFÖRENING UPA
1464
1897 - 1925
Gillberga
  • - - ---
"Initiativet att uppföra en lokal inom Gillberga församling där föreningar kunde få hålla sina möten, fäster o.d. är utgånget från goodtemplarlogen "Det Godas Framgång" No 1210 dertill närmast föranlåten af svårigheter från skolrådets sida vid logens begagnande af skolsalarna, samt äfven med anledning af att logen sig behöfva en lokal med centralare läge än hvad skolsalarne erbjuda. Som logen emellertid af ekonomiska skäl på egen hand kunde uppföra en dylik lokal ansågs lämpligaste sättet att gå tillväga vara att bilda en byggnadsförening." Med ovanstående ord inleds föreningens första protokoll från sammanträde vid Rastaborg söndagen den 4 juli 1897. Åtskilligt med arbete hade förevarit sammanträdet, och ännu mera arbete väntade, innan fastigheten Broborg var en realitet året efter. Den 19 nov. 1924 inköptes fastigheten av IOGT-logen nr 1210 Det godas framgång. (Se dess arkiv.) Och den 22 mars 1925 trädde föreningen i likvidation. Redovisningen från likvidatorerna överlämnades den 15 jan. 1927.

Placering

6

Länkar

Det finns inga länkar