Arkivbildare: IOGT-NTO-LOGEN 1877 FRIHETENS RÖST

Grunduppgifter

IOGT-NTO-LOGEN 1877 FRIHETENS RÖST
Lf 1877 Västermo av IOGT-NTO
1497
1970 - 2012
Västermo
  • - - ---
bildades den 25 juni 1893 inom IOGT rörelsen. När IOGT och NTO gick ihop 1970 fortsatte logen sin verksamhet inom IOGT-NTO rörelsen och fortfarande verksamma. Tiden innan april 1970, se IOGT-logen. Hade från 1930-talet egen lokal kallad Marieborg, där även andra föreningar i området kunde hyra in sig. Lokalen såldes 2000-2001 då lokalföreningen vid den tiden krympt så pass att det var svårt att kunna fylla huset med verksamhet liksom att förvalta byggnaden. Lokalföreningen vilande sedan 2012 - vilket i praktiken innebär att verksamheten är nedlagd. Föreningar inom IOGT-NTO-rörelsen läggs dock inte ned formellt utan läggs bara vilande, så att om någon i framtiden vill starta en ny förening ska den kunna få samma nummer som en tidigare förening i närheten.

Placering

11

Länkar

Det finns inga länkar