Arkivbildare: BARVA SÅGFÖRENING

Grunduppgifter

BARVA SÅGFÖRENING
845
1928 - 1966
Barva
  • 048404000 Barva församling
H I S T O R I K Barva sågförening av Bror-Erik Ohlsson Barva sågförening bildades - enligt uppgift - år 1928. (Handlingar saknas för de första åren). Ett antal skogsägare bildade föreningen. I spetsen stod fem bönder, hemmahörande i Söderlida. Långsved, Ekelund och Asplund. Fram till 1959 ledde Oskar Svensson från Södelida verksamheten. År 1959 efterträdde Sven Johansson i Långsved (eller Dröttjan) honom. Sågen var placerad i Långsved, något som gjorde att föreningen stundom fick heta Långsveds föreningssåg. Anläggningen omfattade ett cirkelsågverk med kantverk och en enkel cirkelsåg (timmeranpassad klinga). Till utrustningen hörde också en 38-40 hk. elmotor. Sågen användes så gott som uteslutande för husbehovssågning. Endast ringa legosågning förekom. Rörelsen var igång t.o.m. år 1966, därefter lades den ner. Uppgifterna ovan har hämtats ur de handlingar, som Rune Johansson lämnat till Företagsarkivet i Eskilstuna. Arkivet har avlämnats av Rune Johansson i Långsved, Barva, till B-E Ohlsson, som den 5 maj 2008 skickade det vidare till Företagsarkivet i Eskilstuna. Arkivet har förtecknats i maj 2008 av f. stadsarkivarien Bror-Erik Ohlsson.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar