Arkivbildare: BLÅBANDSFÖRENINGEN I ESKILSTUNA

Grunduppgifter

BLÅBANDSFÖRENINGEN I ESKILSTUNA
1541
1888 - -
Eskilstuna
  • - - ---
Blåbandsrörelsen, en nykterhetsrörelse på kristen grund, uppstod i USA i slutet av 1870-talet. Den nådde vårt land år 1883. Den 2 jan. 1884 bildades Överås blåbandsförening, Sveriges första blåbandsförening. Den följdes snart av flera. I maj samma år gjordes de första ansatserna att bilda en blåbandsförening i Eskilstuna i stället för Nykterhetsföreningen (bildad 1876) som då lade ner sin verksamhet. Försöken hade föga framgång. Redan efter ett år upphörde föreningen. Se Nykterhetsföreningens i Eskilstuna arkiv. Den 3 aug. 1888 avslutade Sveriges allmänna blåbandsförening sin årskonferens, som var förlagd till metodistkapellet i Eskilstuna. Samma dag bildades Eskilstuna blåbandsförening. Stadgar antogs den 12 aug. s.å. Till ordförande utsågs pastor Jakob Byström, som kvarstannade på sin post till mars 1889, då han flyttade från orten. Han kom att spela en betydelsefull roll i Sveriges blåbandsförenings historia. Vid ett möte i Vadsbro den 24 nov. 1895 bildades Södermanlands läns blåbandsförbund. Länet delades efterhand upp i kretsar. En sådan var Eskilstunakretsen. Denna uppgick 1912 i Eskilstuna- Torshällakretsen, som utvidgades 1917 till Eskilstuna-Torshälla- Vallbykretsen. Se dess arkiv. Den 24 juli 1907 stiftades Sveriges Blåbandsförenings Ungdomsförbund (SBU). En ungdomsförening bildades påföljande år i Eskilstuna. Redan 1909 upphörde verksamheten dock för att skjuta ny fart 1912, varefter den levde vidare till 1920.

Placering

34

Länkar

Det finns inga länkar