Arkivbildare: BLÅBANDSFÖRENINGEN NR 241 SYSKONRINGEN

Grunduppgifter

BLÅBANDSFÖRENINGEN NR 241 SYSKONRINGEN
1546
1891 - 1937
Näshulta
  • - - ---
Blåbandsföreningen bildades den 25 maj 1891. Efter en ambulerande tillvaro under de första tio åren höll man därefter till under en följd av år i missionshuset Betania i Näshulta. Bland initiativen märkes ett bibliotek, som fick sina stadgar antagna år 1911. Ännu på 1920-talet rapporterades om ett gott intresse för verksamheten. Under 1930-talet avmattades arbetet. Protokollen upphör år 1937 men något formligt beslut om nedläggelse fattades inte. Vid denna tid hade också blåbandsföreningen nr 112 Syskonkedjan i Näshulta upphört att finnas till.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar