Arkivbildare: ESKILSTUNA ARBETAREFÖRENING

Grunduppgifter

ESKILSTUNA ARBETAREFÖRENING
1589
1867 - -
Eskilstuna
  • - - ---
Föreningen bildades den 3 mars 1867. Syftet var att "befordra enighet och broderlig vänskap mellan dess medlemmar, samt utbildandet af en god samfundsanda och ett gemensamt sträfvande för allt, som kan bereda arbetaren upplysning och nytta, trefnad och nöje". De insamlade medlen skulle huvudsakligen användas till inköp av bibliotek och läsvärda tidningar samt till förhyrande av lämplig föreningsplats. Se inledningen till förteckningen över Eskilstuna stad. Stadsbibliotekets arkiv.

Placering

8

Länkar

Det finns inga länkar