Arkivbildare: ESKILSTUNA ARBETSGIVAREFÖRBUND

Grunduppgifter

ESKILSTUNA ARBETSGIVAREFÖRBUND
1591
1898 - 1910
Eskilstuna
  • - - ---
På Eskilstuna (yngre) fabriksförenings initiativ bildades den 13 okt 1898 ett arbetsgivareförbund för "industriidkare, tillhörande jern- och metallindustrien inom Eskilstuna stad och dess omnejd". Syftet var att handlägga tvistefrågor mellan arbetare och arbetsgivare. År 1906 utredde en särskild kommitté frågan om en "allmän förening af de landets arbetsgifvare som utöfva tillverkning af Jern- och metallmanufaktur". Resultat blev bildandet av Järn- och Metallindustriförbundet den 16 nov. 1906. Några år senare eller den 29 april 1910 beslöt stämman att upplösa arbetsgivareförbundet och överlämna dess tillgångar till Eskilstuna stads drätselkammares 16 april-fond.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar