Arkivbildare: ESKILSTUNA BYGGNADSARBETSGIVAREFÖRBUND

Grunduppgifter

ESKILSTUNA BYGGNADSARBETSGIVAREFÖRBUND
1593
1907 - 1948
Eskilstuna
  • - - ---
Vid rådande konflikt inom byggnadsfacket, infann sig arbetsledare och leverantörer i Eskilstuna på ett möte den 6 maj 1907. Man beslöt att bilda en arbetsgivareförening inom byggnadsfacken i Eskilstuna. Efter en interimperiod konstituerade man sig och antog stadgar den 14 maj 1907 för Eskilstuna byggnadsarbetsgivareförbund. Vid ett styrelsemöte den 15 april 1947 konstaterade man att förbundet "ej har någon mission att fylla, emedan allt arbete, som legat till grund för förbundet, numera skötes av yrkesföreningarna". Resultat blev ett beslut på årsmötet den 7 april 1948 om likvidation och överlämnande av medel och handlingar till hantverksföreningens understödsfond. Arkivet avlämnades i nov. 1986 av Eskilstuna hantverks- och industiförening.

Placering

5

Länkar

Det finns inga länkar