Arkivbildare: STÅLSTÄMPELFABRIKEN

Grunduppgifter

STÅLSTÄMPELFABRIKEN
722
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
H I S T O R I K Föreningen Företagens arkiv i Sörmland 722 STÅLSTÄMPELFABRIKEN Stålstämpelfabriken Eskilstuna grundades 1907 av nuvarande ägaren A. Edv. Olsson. Huvudtillverkningen är stålstämplar, alfabet- och siffersatser, klipp- och präglingsverktyg, hejarstansar, giggar och andra verktyg och gravyrer för industrien. Konstnärligt utförda vapen, monogram och firmasigill utföras även. Fabriken har dessutom en särskild avdelning för tillverkning av manufakturvaror såsom mattskenor, matthållare, diverse beslag, metallknopp, gardin- och draperistångshållare, handdukshängare av såväl metall som rostfritt stål, haspar, reglar etc. Många av fabrikens alster äro grundade på fabrikör Olssons egna patentskyddade uppfinningar. Många uppfinningar hava också vid fabriken utexperimenterats och satts i fabrikation för flera uppfinnare och fabrikanter, vilka arbeten under expeimentstadiet behandlats sträng konfidentiellt. Som ett kuriosum nämnes, att fabrikör Olson år 1907-1908 utförde de minsta gravyrer i stål som hittills äro kända. Den ena är utförd i ett par präglinsstansar av stål och varå på den ena för framsidan graverats 4 verser av sången "Vårt land", ca 600 bokstäver på en yta av 96 kvadratmillimeter - betydligt mindre än en 10-örings ena sida. Berlocker i en 10-örings storlek präglades då med denna inskription och äro spridda över hela världen. Den andra, en ännu mindre gravyr med "Du gamla, du fria", vars 237 bokstäver ha plats på 24 kvadratmillimeter, är utförd som stålstämpel, med i stålet upphöjt graverade bokstäver. Gravyren är utförd för hand och för blotta ögat utan användandet av förstoringsglas. Den är skänk till Eskilstuna Museum å Djurgården där densamma förvars och kan beses. Kontrollstämplar med osedvanligt små och noggrant utförda gravyrer levereras ofta. Efter vidstående teckning "Romania" hade rumänska staten så gott som över hela världen sökt få dylika utförda i en storlek av 4,5x3 mm., som den svarta ytan ovanför teckningen, men ej lyckats. För erforderliga kotrollmöjligheter begärdes dessutom att på angivna platser vissa fingerade felaktifheter skulle utföras i den mikroskopiska gravyren. Stämplarna skulle hålla att slå in i hårt stål störsa möjliga antal gånger. Fabriken åtog sig arbetet och fabikör Olson har flera gånger utfört dess svåra och dyrbara stålstämplar till beställarens fulla belåtenhet. För stämplar av rostfritt material erfordras aärskilt väl utförda och kraftiga stålstämplar. Sådana utföras även för stämplingar av härdat rostfritt stål. Dessutom tillverkar fabriken enligt egna metoder etsstämplar för alla förekommande ändamål. Fabriken förfogar nu över 6 stycken gravyrmaskinr av förnämsta fabrikat, varav både halv- och helautomatiska. Fabriken har en skicklig arbatarstab på omkring 30 man. De flesta av dem ha inlärt och uppövat sin yrkesskicklighet här. Historiken hämtad från boken Eskilstuna med omnejd, 1938.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar