Arkivbildare: ESKILSTUNA MED OMNEJDS SKRÄDDARMÄSTAREFÖRENING

Grunduppgifter

ESKILSTUNA MED OMNEJDS SKRÄDDARMÄSTAREFÖRENING
1635
1918 - 1972
Eskilstuna
  • - - ---
Vid möte på kafé Olympia med samtliga skräddarmästare i Eskilstuna med omnejd den 13 aug. 1918 bildades en intresseorganisation. Stadgar antogs den 15 dennes. Eskilstuna mes omnejds skräddarmästareförening var ansluten till Skräddarmästarnas riksförbund och Sörmlands distrikt av dito (jfr det sistnämndas arkiv). År 1959 beslöt Skräddarmästarnas riksförbund och Sveriges skrädderiarbetsgivares centralförening vid en kongress i Linköping att gå samman och bilda en riksorganisation: Sveriges skrädderiidkareförbund. Påföljande år uppgick Eskilstuna Skrädderiidkareförening (se dess arkiv) i Eskilstuna med omnejds skräddarmästareförening. Härvid skapades en särskild arbetsgivaresektion, till vilken också anslöt sig Eskilstuna syateljéförening. Eskilstuna med omnejds skräddarmästareförening avvecklades år 1972 enligt årsmötesbeslut den 19 april s.å.

Placering

10

Länkar

Det finns inga länkar