Arkivbildare: AB ANDERSSON & CALMEGÅRD

Grunduppgifter

AB ANDERSSON & CALMEGÅRD
775
1958 - 1983
SKOGSTORP
  • 048400000 Eskilstuna kommun
H I S T O R I K Föreningen Företagens arkiv i Sörmland 775 AB ANDERSSON & CALMEGÅRD Firman AB Andersson & Calmegård grundades 1958 av de två arbetskamraterna Knut Andersson och Henry Calmegård. Företaget förlades till Folkesta, där de båda sedan tidigare arbetat på en plåtindustri. AB Andersson & Calmegård startade där upp tillverkning av frysskåp, frysboxar, flaskkylare, restaurangkylar m m. I fabriken i Folkesta växte rörelsen. Från början var Andersson och Calmegård de enda anställda men snart kunde de expandera och anställa flera. Under de sista åren i Folkesta var uppemot elva personer anställda på företaget. År 1963 inträffade dock en större brand i industrilokalen. I branden förstördes både maskiner och byggnader. AB Andersson & Calmegård blev bostadslösa och tvingades söka sig till ny adress. Flyttlasset gick till Skogstorp. Valet av nytt etableringsställe skedde delvis av en slump. I Skogstorp hade företaget Exima utförsäljning av maskiner, vilket lockade Andersson och Calmegård som behövde bygga upp en ny maskinpark sedan den gamla förstörts i branden. Vid besöket i Skogstorp visade det sig emellertid att Exima inte bara önskade sälja ut sina maskiner. Företaget ville etablera sig inne i Eskilstuna och erbjöd därför AB Andersson & Calmegård att köpa alltihop: maskinerna, lokalen och tomten. De båda kompanjonerna beslutade att slå till. Redan året därpå var firman igång i de nya lokalerna. För Anderssons del passade det utmärkt med flytten till Skogstorp, då han själv sedan länge bodde på orten. Det visade sig snart att företaget kunde fortsätta den expansion som påbörjats innan branden. Nybyggnationer skedde i lokalerna i Skogstorp. En ny monteringshall byggdes redan i mitten av 1960-talet. Marknaden var till en början mycket god. De färdiggjorda produkterna sändes med järnväg från Skogstorp och vidare ut till kunderna. Försäljning skedde dels via grossister och dels genom egna försäljare. Frysboxar såldes till ett företag med stor butik på Regeringsgatan i Stockholm, varifrån återförsäljning sedan skedde. Just frysboxar fick endast säljas på detta sätt, inte direkt till kunderna som övriga varor i sortimentet. Ett annat företag som AB Andersson & Calmegård hade mycket samarbete med var det eskilstunabaserade Kylmekano. Dit såldes bl a diskar och skåp för vidareförsäljning. Även vid själva fabrikslokalen fanns egen försäljning och ambulerande försäljare fanns också i företaget. En av storkunderna var Pripps, som inköpte stora mängder flaskkylare. Produktionen var till stora delar hantverksmässig. Plåt inköptes i stor kvantitet. Denna klipptes till, bockades och svetsades ihop för att skapa frysskåp, -diskar, flaskkylare m m. Glas och trä användes också för att ge produkterna den rätta stilen. Sällan fanns dock några ritningar på produkterna att tillgå, de anställda fick prova sig fram och utgå från befintliga modeller. Många kunder måttbeställde sina produkter och fick därigenom specialanpassade diskar och skåp utifrån de egna önskemålen. S-märkning på varorna gav dem den rätta kvalitetsstämpeln. Under 1960-talet uppstod slitningar mellan de båda kompanjonerna Andersson och Calmegård. År 1966 gick de skilda vägar. Andersson blev kvar i Skogstorp och AB Andersson & Calmegård kunde drivas vidare under ytterligare några år. Företaget fick dock 1970 ny ägare, då BP Kyl tog över driften i Skogstorp. Detta var ett stockholmsföretag med produktion på båda ställena. Själva ledningen hade säte i Stockholm. I Skogstorp blev det Anderssons systerson Kjell Olsson som fick axla ansvaret för driften. Där fanns under 1970-talet sju anställda, som fortsatte verksamheten ungefär som under AB Andersson & Calmegårds tid. I början av 1980-talet tog sonen till den tidigare ägaren av BP Kyl över firman efter fadern. Det förde med sig vissa förändringar. En åtgärd han snart vidtog för att minska kostnaderna i rörelsen var att koncentrera verksamheten till Stockholm. Detta beslut medförde ett slut för all produktion i Skogstorp. År 1983 lades fabriken ned. Olsson blev dock erbjuden att följa med till Stockholm för att hjälpa till att få igång verksamheten där. Han var med under några intensiva månader men återvände sedan till Skogstorp. Redan något år senare gick BP Kyl i konkurs. Tillverkning Frysboxar, frysskåp, flaskkylare, restaturangkylar m m Källor Intervju med Kjell Olsson 2005-03-10. (Kjell arbetade på företaget under många år, fram till nedläggningen 1983, och det var hans morbror Knut Andersson som var en av grundarna.) Tidningsartikel från 1964 Arkivhandlingarna En leverans med arkivhandlingar från AB Andersson & Calmegård inkom till Företagsarkivet i mars 2005. Dessa inlämnades av Kjell Olsson, Södra Bangårdsgatan 8a, 633 55 Eskilstuna. Arkivhandlingarna består avà

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar