Arkivbildare: ANBÄCKSBRONS OMBYGGNADSKOMMITTÉ I TORSHÄLLA

Grunduppgifter

ANBÄCKSBRONS OMBYGGNADSKOMMITTÉ I TORSHÄLLA
20
Torshälla
  • 048403000 Torshälla församling
INLEDNING Enligt en "Afskrift" daterad den 18 september 1890 var bakgrunden till ombyggnadskommitténs bildande följande tingsbeslut från 1645: Anno 1645 den 10 Octobris upå Wäster Rekarnes ordinarie Ting. /Och/ tilltalades hela almogen om annebäcks bron som ligger emellan Staden Torsilia, Mälby, Rogsnääs, Sörby och Wäsby hvilken skulle hålla henne vidh magt var fördenskulldh afsagt, att the som hafva ägorne der bron är belägen skola hålla den vidh magt efter dom det 3 Cap. /Byg B/ förmäler. Denna för samtiden nästan 250 år gamla avskrift gällde alltså fortfarande. Den 24 nov. 1890 bildades Anbäcksbrons ombyggnadskommitté och knappt en månad senare redovisade "de brobyggnadsskyldige" ett kostnadsförslag och en ritning till den beslutade nybyggnaden. År 1896 påbörjades ombyggnationen och Nyby bruk "tillsläppte då utan ersättning järnbalkar och öfverrede till bron". Handlingarna påträffades i Nyby bruks AB:s arkiv. Har förtecknats av Ivar Stenberg på Stadsarkivet i Eskilstuna. Har senare övergått till Företagsarkivet i Sörmland.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar