Arkivbildare: ESKILSTUNA SOC DEM UNGDOMSKLUBBAR. ÖVERSTYRELSEN

Grunduppgifter

ESKILSTUNA SOC DEM UNGDOMSKLUBBAR. ÖVERSTYRELSEN
1671
1935 - 1951
Eskilstuna
  • - - ---
År 1935 delade sig klubben Aktiv (se dess arkiv) i tre klubbar. Vid denna delning tillsattes som gemensamt organ en styrelse bestående av de tre klubbarnas ordförande samt särskilt inkallade sekreterare och kassörer. Denna styrelse fick namnet överstyrelser. Vid gamla Eskilstunakretsens delning 1951 upphörde styrelsen med sitt arbete.

Placering

13

Länkar

Det finns inga länkar