Arkivbildare: HJÄLMAREN OCH KVISMARENS SJÖSÄNKNINGSBOLAG

Grunduppgifter

HJÄLMAREN OCH KVISMARENS SJÖSÄNKNINGSBOLAG
134
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
I N L E D N I N G Handlingarna har avlämnats till Eskilstuna stadsarkiv år 1974 av Eskilstuna Museum (se FI.1, fascikel 1) och från Örebro stadsarkiv 1982. Hjälmaren och Kvismarens huvudarkiv finns på Örebro stadsarkiv. Handlingarna har förtecknats i juni 1997 på Företagens arkiv av Ann-Marie Asplund.

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar