Arkivbildare: ESKILSTUNA SAGOSTUND

Grunduppgifter

ESKILSTUNA SAGOSTUND
Söndagsskola
1703
1907 - -
Eskilstuna
  • - - ---
Inom Eskilstuna soc dem ungdomsklubb tillsattes 1907 en kommitté "att handhava klubbens söndagsskola". Kommittén, bestående av fyra personer, "lät skolan taga sin början söndagen den 11 sep. 1907". Efter tiotalet år övertogs verksamheten av arbetarekommunen, och i början av 30-talet tillkom även kvinnoklubben och ungdomsklubben Aktiv som intressenter. Redan tidigt ändrades namnet söndagsskola till sagostund. Uppgifter om när sagostunden upphörde har ej kunnat spårats. Arkivet har avlämnats av Eskilstuna soc dem arbetarekommun och Eskilstunakretsen av Unga Örnar.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar