Arkivbildare: AB ESKILSTUNAMAGASINET

Grunduppgifter

AB ESKILSTUNAMAGASINET
Se historiken
197
1898 -
ESKILSTUNA
  • 048400003 Eskilstuna stad 1863-1970
Aktiebolaget Eskilstunamagasinet Nedanstående historik över Aktiebolaget Eskilstunamagasinet är hämtad från Beskrivning över Eskilstuna med omnejd (1938): Från och med 1800-talets sista årtionden befann sig vårt lands industri under inverkan av de tekniska uppfinningarna i ett storstilat uppsving, och den därmed förbundna företagaroptimismen kunde knappast undgå att sprida sig till andra näringsgrenar. Sålunda blev den svenska handeln under denna tid delaktig av ett ökat intresse. Under 1800-talets senare hälft grundade i Sverige företagsamma män en hel del handelshus, som verksamt bidragit till Sveriges ekonomiska blomstring. Ett dylikt företag var A.-B. Eskilstunamagasinet. Denna firma grundades år 1898 och dess grundare voro direktör Carl Olsson, som blev bolagets verkställande direktör, grosshandlare Carl Hellberg, grosshandlare Gustaf Rietz, direktör Aug. Axelson, och förvaltare Rudolf Nilsson. I likhet med de flesta äldre firmor började företaget sin verksamhet under relativt små förhållanden, men gick under en energisk och skicklig ledning en snabb utveckling till mötes. De första lokalerna vid Rademachergatan 37 blevo redan efter fem år för trånga och då inköptes tomten n:r 180 vid Bruksgatan 16 och där uppfördes en egen fastighet inrymmande kontor och lagerlokaler. Här fick företaget utvecklingsmöjligheter för sin alltmer omfattande rörelse. Firman kom med tiden i allt närmare förbindelse med Eskilstunaindustrierna och erhöll en ingående kännedom om de olika fabrikernas leveransförmåga och kunde sålunda erhålla de allra bästa leverantörerna. Den alltjämt ökade omsättningen visade också att järnhandlarna i landet uppskattade bolagets verksamhet. Genom sin intima kontakt med fabrikerna kom ledningen av bolaget på den tanken, att icke blott köpa av dessa, utan även försöka sälja till dem och bolaget upplade därför en välsorterad materialavdelning av stål och järn. Denna förlades till en byggnad, på samma tomt som de övriga lokalerna, men som hade blivit uppförd redan år 1836 till smedja och denna ombyggdes nu för ändamålet. Även på denna avdelning lyckades bolaget få till stånd en omfattande distribution. Utvecklingen inom branschen gick raskt framåt och man kan finna hur firman, som allt från sin start hållit jämna steg med utvecklingen och med vaken blick granskat varje nyhet, år från år upptagit allt flera artiklar till försäljning och introducerat den ena nyheten efter den andra. För att stå i kontakt med sin gamla trogna kundkrets över hela landet, förfogar firman nu /1938/ över fyra egna resande. Dessutom finns kontor och nederlag i Stockholm samt platskontor i Göteborg. Enligt patent- och registreringsverket har företaget bytt namn ett flertal gånger genom åren. Först byttes företagsnamnet till Aktiebolaget Eskilstunamagasinet EME, därefter till Norlett AB och idag (1997) heter det Elektrolux Wascator och ligger i Ljungby. Se även litteratur: Beskrivning över Eskilstuna med omnejd, Stockholm 1938, sid 205-207.

Placering

149

Länkar

Det finns inga länkar