Arkivbildare: AB PARKAS

Grunduppgifter

AB PARKAS
198
ESKILSTUNA
  • 048400003 Eskilstuna stad 1863-1970
I N L E D N I N G I registreringshandlingarna från 12 april 1922 hos Kungl. Patent- och Registrerings- verket är nedanstående citat hämtat: BOLAGSORDNING § 1. "Bolagets firma skall vara Aktiebolaget Parkas. Bolagets verksamhet skall hava till föremål att bedriva skogs- och jordbruksrörelse, samt annan kommersiell verksamhet, med rätt för bolaget att bedriva rörelsen jämväl genom andelar i andra företag och med rätt att förvärva och avyttra fast egendom." Se även historiken E. W. Beronius Mek. Verkstad AB Handlingarna medföljde arkivleverans från Volvo-BM i Eskilstuna år 1986.

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar