Arkivbildare: ESKILSTUNA MESOST- OCH MARGARINFABRIK

Grunduppgifter

ESKILSTUNA MESOST- OCH MARGARINFABRIK
199
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
Eskilstuna Mesost- och Margarinfabrik Följande korta historik om Eskilstuna Mesost. och Margarinfabrik står att läsa i Eskilstuna som industristad (1939): Eskilstuna Mesost- och Margarinfabrik, vars tillkomst och utveckling är oupplösligt förenat med fabrikören K. J. Karlssons namn, startades av denne år 1887. Efter studier i teknisk skola samt mejeriskola började fabrikör Karlsson experimentera med olika möjligheter att söka tillvarataga vasslan vid mejerier, vilken dessförinnan i stor utsträckning fick rinna bort i avloppet. Redan tidigare hade väl vasslan i viss utsträckning använts vid beredning av mesost, men på grund av den mindre goda kvalitet, som med dåtida hjälpmedel kunde åstadkommas, hade tillverkningen icke fått någon större omfattning. Fabrikör Karlsson lyckades emellertid konstruera praktiska och hygieniska apparater för vasslans kokning, varigenom ett betydligt bättre resultat kunde uppnås. Då endast cirka 8% av vasslan kan omvandlas i mesost, är det tydligt, att betydande kvantiteter av denna råvara måste anskaffas. Då emellertid transport av råvaran skulle ställa sig alltför dyrbar, anordnade fabrikör Karlsson filialkokerier för vattnets avdunstning, varefter mesostmassan fördes till fabriken i Eskilstuna för vidare bearbetning. Förutom mesost påbörjades även tillverkning av messmör ävensom palmsmör och margarin. Efter bildandet av Margarinfabrikernas försäljningsaktiebolag år 1927 överflyttades emellertid tillverkningen av margarin och palmsmör till annan fabrik. Vid fabriken härstädes tillverkas sålunda nu /1939/ endast mesost och messmör. För distribution av tillverkningarna har fabrikör Karlsson ordnat en synnerligen omfattande försäljningsorganisation över hela landet. Litteratur: Beskrivning över Eskilstuna med omnejd, Stockholm 1938 (sid. 163.70; illustrationer) Eskilstuna mesost- & margarinfabrik, Svensk industri i ord och bild 1918:1:343-47. "Mesostfabriken bygger och rustar för freden", Folket 1943:24/2. Varan, viljan och verket. Ett värdefullt födoämnes historia och ett 60-årigt företags, Eskilstuna mesost- och margarinfabrik 1887-1947, Eskilstuna 1947 (47 sidor; illustrationer) TILLVERKNING: Mesost, messmör, margarin och kokosfett.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar