Arkivbildare: ESKILSTUNA HEMVÄRNSKRETS

Grunduppgifter

ESKILSTUNA HEMVÄRNSKRETS
I kretsen ingick de lokala hemvärnen i Eskilstuna.
1877
ESKILSTUNA
  • - - ---
639 ESKILSTUNA HEMVÄRNSKRETS Eskilstuna hemvärnskrets var en av hemvärnskretsarna inom Strängnäs försvarområde. I en sådan krets samlades tre eller flera hemvärnsområden, för Eskilstunas del Öja-Västermo, Lista-Gillberga, Näshulta, Husby-Rekarne, Hällby, Torshälla, Eskilstuna, Ärla-Stenkvista samt Kafjärden. Kretsen leddes av en kretshemvärnschef, i sin tur underställd försvarsområdsbefälhavaren. Kretshemvärnschefen hade också hand om hemvärnsutbildningen, rekryteringen till hemvärnet samt samarbetet med civila myndigheter och frivilliga försvarorganisationer. Materialet består visserligen till största delen av inkomna handlingar och avskrifter, men det ger trots allt en god inblick i hemvärnshistorien på orten. Här framkommer både hur man från statligt håll såg på försvaret av hembygden (bl a genom de protokollsavskrifter, cirkulär och skrivelser som finns bevarade från försvarsområdet m fl organisationer) liksom hur detta praktiserades på lokalplanet (vilket bl a kommer fram i handlingar om utmärkelser och kretstävlingar). Noteras bör att det bland handlingarna också återfinns en del material som rör hemvärnet i Lista-Gillberga (vilket troligen är en följd av att kretshemvärnschefen - vars material detta är - bodde i Lista och var aktiv i olika kommunala organ och föreningar, säkert också i det lokala hemvärnet).

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar