Arkivbildare: LÄRLINGSNÄMNDEN INOM SVENSKA FRISÖRFÖRENINGEN AVD 8 I SÖDERMANLAND

Grunduppgifter

LÄRLINGSNÄMNDEN INOM SVENSKA FRISÖRFÖRENINGEN AVD 8 I SÖDERMANLAND
820
  • - - ---
LÄRLINGSNÄMNDEN INOM SVENSKA FRISÖRFÖRENINGEN AVD 8 I SÖDERMANLAND Det framgår inte av handlingarna i arkivet när nämnden tillkom, tydligt är dock att verksamhet åtminstone pågick från sent 1920-tal och fram till början av 1970-talet. I årsberättelsen för år 1970 konstaterar nämnden att förändringar är att vänta i och med att lärlingsutbildningen ska komma att sortera under gymnasieskolan framöver. Lärlingsnämnden tycks ha övervaktat lärlingsutbildningen för Sörmlands frisörer och haft hand om examinationerna för de blivande yrkesutövarna. I arkivet finns examensprotokoll, vilka visar hur proven utföll samt vilka vitsord och betyg eleverna fick efter genomgången examination. Där framgår även vilken den utlärande frisörmästaren varit. Nämnden fungerade också som medlare vid eventuella konflikter mellan mästare och lärlingar. Av nämndens tre ledamöter utsågs två av arbetsgivarsidan, d v s Svenska Frisörföreningen, medan arbetstagarna hade en representant från Svenska Frisörarbetarförbundet. Södermanland utgjorde avdelning 8. En uppdelning gjordes mellan herrar och damer, d v s avdelning 8H respektive 8D.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar