Arkivbildare: NÄRJEHOLME EGNAHEMSFÖRENING

Grunduppgifter

NÄRJEHOLME EGNAHEMSFÖRENING
150
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
INLEDNING Den 8 maj 1905 hölls ett konstituerande sammanträde med föreningen Småbrukaren. Initiativet hade tagits av tidningsmannen Alfred Edling. Man beslöt att inropa Närjeholme, en utäga av Kungsladugården som staten ville avyttra. Intresset för egnahemsföreningen var stor. Redan vid nämnda möte hade 22 personer infunnit sig. Föreningen ändrade namn till Närjeholme Egnahemsförening u p a i samband med att nya stadgar antogs den 25 mars och 8 april 1945. Arkivet överlämnades i mars 1990 till stadsarkivet i Eskilstuna av Göran Brunkert, Närjeholmevägen 4, 633 46 Eskilstuna. Det har finordnats och förtecknats i maj 1990 av stadsarkivarie Bror-Erik Ohlsson.

Placering

6

Länkar

Det finns inga länkar