Arkivbildare: STENKVISTA ELEKTRISKA DISTRIBUTIONSFÖRENING U.P.A.

Grunduppgifter

STENKVISTA ELEKTRISKA DISTRIBUTIONSFÖRENING U.P.A.
157
STENKVISTA
  • 048419000 Stenkvista församling
INLEDNING Föreningen bildades den 11 december 1918. Syftet var att från Älvkarleby kraftverk inköpa och distribuera elektrisk energi till föreningens medlemmar och abonnenter. En pensionsfond för föreningens anställda skapades den 28 december 1945. Den 1 januari 1977 bildades Strängnäs Energiverk AB av Strängnäs kommuns elverk samt Barva - Härads, Fogdö - Helgarö, Vallby - Jäders, Vansö och Stenkvista elektriska distributionsföreningar. Till följd härav beslöt man upplösa Stenkvista el distr.-förening u p a. De likvida medlen överlämnades till det nya aktiebolaget den 2 februari 1977. Arkivhandlingarna har avlämnats av Strängnäs centralarkiv i oktober 1979. Förteckningen är upprättad i december 1979 och kompletterad 1987 av stadsarkivarie Bror-Erik Ohlsson.

Placering

28

Länkar

Det finns inga länkar